Franchise Kurulumu

Franchise Kurulum ve Yönetim Hizmetleri

İşletmenizi Franchise Sistemine Dönüştürüp İşinizi Büyütmek
İster misiniz?

franchise-donusturme

Franchise sistemi, yirminci yüzyılın en başarılı pazarlama ve büyüme modeli olarak gösterilmektedir. Gerçekten de gelişmiş ülkelerdeki birçok firma, franchise sistemini uygulayarak dünya çapında birer firma haline gelmeyi başarmıştır. Eğer siz de işletmenizi büyütmek ve en yüksek oranda kar edebilmek istiyorsanız yapacağınız iş işletmenizi franchise sistemine dönüştürmek olmalıdır.

İşinizi franchise sistemine dönüştürebilmeniz için her şeyden önce başarılı bir işletme modelinizin olması ve pazarda kabul görmüş, kendine özgü ürün ya da hizmetlere sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde, franchise sisteminizi potansiyel franchisee’lere pazarlamanız oldukça zor olacaktır. Ayrıca, ürün ya da hizmetlerinizin, ülkenin diğer bölgelerinde de uzun dönemli pazar potansiyeline sahip olmaları önemlidir.

Tüm bunlara ilave olarak franchisor’ın franchise sistemini oluşturmak, uygulamak, pazarlamak ve geliştirmek için yeterli finansal kaynağa sahip olması gerekir. Bu da çeşitli faktörlere bağlı olarak değişmekle birlikte oldukça yüksek bir yatırımı gerektirebilir.

İşinizi Franchise Sistemine Dönüştürmenin Artıları

franchise-hizmetleri

Hızlı büyüme potansiyeli

Günümüzde pazar koşulları hızla değişmekte olup bu değişime ayak uyduramayan firmalar çok geçmeden piyasadan ayıklanmaktadır. Franchise sistemi çabuk büyümek isteyen işletmeler için ideal bir modeldir. Gerçekten de franchise sistemi başarılı bir şekilde uygulandığında, franchisor kısa sürede yüzlerce franchise ünitesi açabilir ve pazardaki konumunu güçlendirebilir.

Maksimum gelir ve karlılık

Franchise sistemi, franchisor’a birçok kaynaktan gelir elde etme imkanı sunar. Bunlar arasında franchise giriş ücretleri, royalty (imtiyaz hakkı) gelirleri, franchise ünitelerine yapılan ürün, hizmet, malzeme ve ekipman satışından elde edilen gelirler, reklam katkı payları ve kira gelirleri sayılabilir. Tüm bu gelirler franchise ünitesi sayısına bağlı olarak kısa sürede çok yüksek miktarlara ulaşabilir.

Minimum risk

Franchise sistemine kabul edilen franchisee’ler, büyük ölçüde kendi sermayelerini temin etmek durumunda oldukları için büyüme aşamasında franchisor’ın karşılaşacağı riskler de
asgariye indirilmiş olur. Ayrıca, herhangi bir başarısızlık durumunda franchisee’nin franchisor’a maliyeti, franchisor’ın ilgili franchise ünitesine sahip olması durumunda uğrayacağı kayba göre çok daha az olacaktır.

Finansman kolaylığı

Genelde bir işletmenin büyüme süreci için gerekli olan finansmanı temin etmesi kolay değildir. Ancak, franchise sisteminde gerekli finansman franchisee’lerce sağlandığı için franchisor sermaye gereksinimini kolay ve risksiz bir şekilde karşılayabili

Pazar hakimiyeti

Franchise ünitelerinin belli bir bölge ya da ülke genelindeki mevcudiyeti franchisor’ın pazardaki konumunu güçlendirici bir etki yapar. Ayrıca, franchisor’ın toplu reklam gücünün yarattığı sinerji, franchisor’ın pazar hakimiyetini artırmakta önemli bir rol oynar.

Dağıtım kanalları üzerinde kontrol ve etkinlik

Franchisor büyüdükçe, dağıtım kanalları üzerindeki etkinliği de buna paralel olarak artar. Bu şekilde franchisor, franchise üniteleri aracılığıyla ürünlerini daha etkin ve ekonomik olarak piyasaya ulaştırma olanağı bulmuş olur.

Ürün ve hizmet temininde ekonomi

Franchisor, pek çok alanda toplu alımların sağladığı düşük maliyetlerle faaliyet gösterme olanağına sahiptir. Bu da franchisor’ın karlılığını ve rekabet gücünü artırmakta etkili olur.

Verimlilik artışı

Franchisor’ın kendi açıp işleteceği franchise ünitelerine oranla, franchisee’lerce yönetilen üniteler daha verimli ve karlı olmaktadır. Bunun da nedeni franchisee’nin, franchise ünitesi için belli bir yatırım yapmış ve riske girmiş olmasıdır. Ayrıca, işletme sahibi olarak bir franchisee’nin motivasyonu ücretli bir yöneticiye oranla doğal olarak daha yüksek olacaktır.

Yönetimde etkinlik

Franchise ünitelerinin bizzat franchisee’ler tarafından yönetiliyor olması franchisor açısından önemli bir kolaylık sağlar. Zira franchisor, franchise ünitelerinin yönetimini büyük ölçüde franchisee’lere bırakacağı için bunlarla ilgili yük de franchisor’ın üzerinden kalkmış olur. Ayrıca, franchisor, franchise üniteleri için yönetici temin etmek zorunda kalmayacağı gibi, herhangi bir ücret de ödemeyecektir. Tüm bunlar franchisor’ın kaynaklarını uzun dönemli makro planlara ve stratejik yatırımlara yoğunlaştırmasına olanak verir.

Franchise Kurulum Süreci Nasıl İşliyor

Bir işin başarılı bir şekilde franchise sistemine dönüştürülmesi birçok aşamayı gerektirir. Girişimcilik Merkezi, işinizi franchise sistemine dönüştürmek konusunda kapsamlı ve en üst düzeyde hizmet sunmaktadır.

Girişimcilik Merkezi’nin geliştirdiği franchise dönüştürme süreci iki ana aşamadan geçmektedir. İlk aşama “Değerlendirme” aşaması olup ikinci aşama ise “Franchise Kurulum” sürecidir.

I. Değerlendirme Aşaması

İlk franchise-olusturmaaşamada, işiniz hakkında bilgi alıp işinizin franchise sistemine dönüştürülmesi ile ilgili genel bir değerlendirme yapmak amacıyla size “Franchise Bilgi Formu” iletilecektir. Bu çerçevede işinizin kısa bir geçmişi, finansal durumunuz, ürün ve hizmetlerinizin özelikleri ve fiyatları, kaç franchise ünitesi açmak istediğiniz, işinizi niçin franchise sistemine dönüştürmek istediğiniz gibi pek çok konuda detaylı bilgi alınacaktır.

Girişimcilik Merkezi, işinizle ilgili iletmiş olduğunuz bilgileri inceledikten sonra işinizin franchise sistemine dönüştürülmesi ile ilgili genel bir değerlendirme yapıp aşağıdaki konularda sizi bilgilendirecektir. Ayrıca işinizi franchise sistemine dönüştürmeye ilişkin özel sorularınız da cevaplandırılacaktır.

 • İşinizin franchise sisteminde başarı şansının gerçekçi olarak ortaya konması
 • İşinizin ne kadar sürede franchise sistemine dönüştürülebileceği
 • İşinizi franchise sistemine dönüştürmek için gerek duyacağınız danışmanlık hizmetlerinin neler olacağı (Franchise sözleşmesi, tanıtım kitapçığı, operasyon kitapçığı vb.)
 • İşinizin franchise sistemine dönüştürme sürecinin toplam maliyeti
 • İşinizi franchise sistemine dönüştürmeniz neticesinde belirlediğiniz hedeflere ne ölçüde ulaşabileceğiniz
 • Franchisee’ler için tatmin edici düzeyde karlı bir franchise oluşturup oluşturamayacağınız
 • Franchise sisteminiz için yeterli sayıda franchisee temin edip edemeyeceğiniz
 • Franchise sisteminizin rakiplerinize göre güçlü ve zayıf taraflarının neler olacağı
 • Franchise sisteminizin başarılı olması için yapıcı önerilerde bulunulması
 • Franchise sistemine dönüşüm sürecinde karşılaşılabileceğiniz olası sorunlar

Girişimcilik Merkezi, değerlendirme aşaması sonrası arzu ederseniz hizmet koşullarımız hakkında teklif iletip sözleşme yaparak aşağıda detayları belirtilen franchise kurulum sürecini başlatacaktır.

II. Franchise Kurulum Süreci

1. Franchisor kimliğinin oluşturulması

Franchise markanızı rakiplerinizden ayrıştırıcı en önemli unsurlarından biri hiç şüphesiz ki franchise ünitelerinizin iç ve dış tasarımlarıdır. Girişimcilik Merkezi, bu konularda ülkemizin önde gelen tasarım ve dekorasyon kuruluşlarıyla işbirliği yaparak çarpıcı tasarımlar oluşturulmasını sağlayacaktır.

Franchise sistemi oluştururken en önemli unsurlardan biri diğeri de franchise markası ile ilgili görsellerin profesyonelce tasarlanmasıdır. Bu çerçevede franchise markanızla ilgili logonun tasarımı ya da yenilenmesi, web sitenizin, reklamlarınızın ve broşürlerinizin hazırlanması gibi konularda hizmet verilecektir. Tüm belirtilen hizmetler işbirliği içinde olduğumuz ülkemizin önde gelen reklam ve halkla ilişkiler firmaları aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Ayrıca, gerektiğinde marka ve logo gibi ticari unsurların tescil işlemleri yapılacaktır.

2. Franchisee’lerden talep edilecek ücretlerin belirlenmesi

Franchise sisteminin başarılı bir şekilde pazarlanabilmesi için franchisee’lerden talep edilecek ücretlerin mevcut pazar koşulları çerçevesinde sağlıklı olarak belirlenmesi gerekir. Ayrıca, bu ücretlerin franchisee’lerin yaptıkları yatırımın karşılığını makul bir sürede geri almalarına olanak verecek şekilde belirlenmesi dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli konudur. Girişimcilik Merkezi, gerekli araştırma ve incelemeyi yaptıktan sonra franchise sisteminizde yer alacak franchisee’lerinizin aşağıdaki konularda yapacakları ödemeler ile ilgili en sağlıklı koşulları belirleyecektir:

 • franchise-kurmakFranchise giriş ücreti

  Bu ücret genelde isim hakkı, işletim sistemi, eğitim ve destek hizmetleri karşılığı talep edilir.
 • İmtiyaz hakkı ödemeleri

  Franchisee’lerden alınan bu imtiyaz bedeli, franchise sisteminin en önemli gelir kaynağını oluşturur.
 • Reklam katkı payı

  Franchisor’ın reklam ve promosyon etkinliklerini finanse edebilmek amacıyla franchisee’lerden aldığı reklam katkı payı, franchise sisteminin tanıtım ve gelişiminde önemli bir rol oynar.
 • Franchise açılış maliyetleri

  Franchise açılış maliyetleri, franchise giriş ücreti de dahil olmak üzere franchise ünitesini hayata geçirmek için gereken toplam sermaye miktarını içerir.
3. Franchisor için finansal plan ve projeksiyonların hazırlanması

Finansal plan ve projeksiyonlar, gelecek 3 yıl için öngörülen büyüme oranını, açılacak franchise sayısını, franchise giriş ücretlerini, royalty (imtiyaz hakkı) gelirlerini, kar oranlarını ve diğer gelir ve giderleri belirlemenin yanında, gerektiğinde finansman temin etmek açısından da son derece önemlidir. Ayrıca, finansal plan ve projeksiyonlar potansiyel franchisee’lere gelecekteki gelir, gider ve kar beklentileriyle ilgili bir fikir vermek açısından da son derece yararlıdır. Bu nedenle franchisor’un sağlıklı bir finansal plan dahilinde hareket etmesi büyük önem taşır.

4. Franchise dokümanlarının hazırlanması

Franchise sisteminizin etkin bir şekilde tanıtılıp uygulamaya konulabilmesi için aşağıdaki dokümanlar titizlikle tarafımızdan hazırlanacaktır.

 • Franchise tanıtım paketi

  Franchise sisteminin girişimcilere etkin bir şekilde tanıtımının yapılabilmesi için her şeyden önce bir franchise tanıtım paketinin hazırlanması gerekir.
 • Franchise sözleşmesi

  Franchise anlaşmaları genel olarak 5 ile 10 yıl arasında bir süreyi kapsar. Franchisor’ın franchisee’lerle olan ilişkilerini sağlam bir zemine oturtabilmesi için bir sözleşme dahilinde hareket etmesi gerekir. Franchise sözleşmesi, tarafların karşılıklı hak, yükümlülük ve ilişkilerini tüm yönleriyle içerecek şekilde hazırlanmalıdır.
 • Operasyon kılavuzu

  Operasyon kılavuzu, franchise ünitesinin açılışından itibaren ne şekilde işletileceğiyle ilgi gerekli detayları içerir. Operasyon kılavuzu, belirlenen kalite ve standartların sağlanması, franchisee’lerin eğitimine katkıda bulunulması ve franchisor’ın sağladığı destek yükünün hafifletilmesi açısından önemli bir işlev görür. Operasyon kılavuzu aynı zamanda franchise ünitesinin tüm işlevleri hakkında detaylı bir referans kaynağı vazifesi de görür.
5. Franchise sisteminin yapılandırılması

franchising-hizmetleriGirişimcilik Merkezi, başarılı bir franchise sistemi oluşturmak için gerekli olan ve stratejik öneme sahip aşağıdaki konularda da size eğitim ve danışmanlık hizmeti verecektir.

 • İşletim sistemi
 • Organizasyon yapısı
 • Eğitim ve destek programı
 • Denetim sistemi
 • İletişim sistemi
 • Tedarik sistemi
 • Kalite kontrolü ve standardizasyonu
 • Araştırma ve Geliştirme
6. Pilot franchise uygulaması

Pilot franchise uygulamasındaki temel amaç, oluşturulan franchise sisteminin sağlıklı olarak işleyip işlemediğini farklı koşullarda test etmek ve yeni franchisee’leri sisteme çekmek için güven ve prestij yaratmaktır. Bu amaçla franchisor, franchise sistemini yaygın olarak pazarlamaya başlamadan önce kendi işlettiği en az bir ya da birkaç franchise ünitesini değişik lokasyonlarda test ederek mükemmel bir şekilde işler hale getirmelidir. Pilot franchise uygulaması, sistemin eksik taraflarını tespit etmek ve gerekli düzeltmeleri yapmak açısından büyük önem taşır. Pilot franchise uygulaması için en az bir yıllık bir deneme süresi gerekebilir. Zira franchise sistemi zaman içinde mevsimsel ve diğer pek çok etkenden etkilenebilir.

7. Franchise pazarlama hizmetleri

Pazarlama faaliyetleri, franchise sisteminin başarısında stratejik bir rol oynar. Franchisor’ın yapacağı pazarlama faaliyetleri iki kategoride ele alınabilir. Bunlardan birincisi, yeni franchisee’lerin sisteme dahil edilmesine yönelik pazarlama faaliyetleridir. Diğeri ise franchise ünitelerinde sunulan ürün ve hizmetlerin satışını destekleyici pazarlama faaliyetleridir. Franchise sisteminin bir bütün olarak başarılı olabilmesi için her iki alanda da etkin bir pazarlama faaliyeti içinde olunması gerekir. Sonuçta her iki alana yönelik pazarlama faaliyetleri birbirlerini destekleyici bir rol oynar.

A. Yeni franchisee’lerin teminine yönelik pazarlama faaliyetleri

Franchise sisteminin sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için belli bir sürede yeterli sayıda franchisee bulunması gerekir. Aksi takdirde, franchisor’ın faaliyetlerini büyütmesi önemli ölçüde olanaksızlaşacaktır.

Girişimcilik Merkezi yeni franchisee’leri en ekonomik koşularda sağlamanız için gerektiğinde doğrudan pazarlama ofisi olarak size hizmet verip potansiyel franchisee’lerle görüşmeleri doğrudan kendisi yapacaktır. Böylece pazarlama giderlerinizin çok ciddi olarak düşmesine ve yeni franchisee’ler bulma şansınızın ciddi oranda artmasına olanak sağlayacaktır.

Bu çerçevede franchise verme konseptinizi sağlam bir temele oturtabilmeniz için aşağıdaki konularda da danışmanlık verilecektir:

 • Franchisee seçim kriterlerinin belirlenmesi

  Franchisee seçim kriterleri, üzerinde dikkatle durulması gereken önemli bir konudur. Franchisor, franchise sistemine alacağı franchisee’leri seçerken son derece dikkatli olmalı ve seçim kriterlerini başarılı olabilecek özelliklerdeki girişimcileri seçecek şekilde belirlemelidir.
 • Bölgelere göre franchise sayısının belirlenmesi

  Franchisee’lere tahsis edilecek bölgelerin optimum bir şekilde belirlenmesi ve bölgesel büyüme planlarının buna göre hazırlanması, franchise sisteminin başarısı açısından büyük önem taşır. Aksi takdirde, belli bir bölgede gereğinden fazla franchise ünitesinin açılması, söz konusu bölgedeki franchisee’lerin birbirleriyle rekabet eder duruma düşmelerine ve eski franchisee’lerin tepkilerine yol açacaktır.
B. Franchise ünitelerinde sunulan ürün ve hizmetlere yönelik pazarlama faaliyetleri

Franchise ünitelerinde sunulan ürün ve hizmetlerin satışına yönelik pazarlama faaliyetleri, gerek franchisor’ın gerekse franchisee’lerin başarısında önemli bir rol oynar. Girişimcilik Merkezi bu konuda size gerekli eğitim ve danışmanlık hizmetlerini verecektir.

Şirketinizi Franchise Sistemine Dönüştürmenin Sağlayacağı Avantajlar

 • Franchise sistemi oluşturma süreci hakkında iş sahiplerini (franchisor) detaylı olarak bilgilendirdiğimiz için bu sürece her açıdan hazırlanmış olursunuz.
 • Sadece kuruluşumuzca uygun bulunan işleri franchise sistemine dönüştürdüğümüz için franchise sisteminde başarılı olma şansınız ciddi şekilde artmış olur.
 • İşinizi franchise sistemine başarılı bir şekilde dönüştürerek sadece franchisor olarak sizi değil, aynı zamanda franchisee’lerinizi de karlı bir iş birliğine sokmuş oluruz.
 • Son derece uygun bir hizmet bedeli karşılığında işinizi franchise sistemine dönüştürerek ağır mali yükler altına girmenizi önlemiş oluruz.
 • Franchise sisteminizi oluşturduktan sonra franchise markanızın pazarlanması konusunda da hizmet vererek ekonomik olarak franchisee’ler bulmanızı sağlarız.

Franchise Sistemi Oluşturma ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

franchisingHangi sektörlere yönelik hizmet veriyorsunuz?

Başta gıda, giyim, eğitim, sağlık ve spor, turizm, gayrimenkul olmak üzere birçok sektöre yönelik franchise sistemi oluşturma hizmetleri sunuyoruz.

Ne kadar sürede işimi franchise sistemine dönüştürebilirsiniz?

Franchise sistemi oluşturma süreci yaklaşık 6 ila 9 ay arası bir süre almaktadır. Franchise sistemi oluşturmak için gerekli tüm aşamalar tarafımızdan baştan sona titizlikle gerçekleştirilmektedir.

Her işi franchise sistemine dönüştürüyor musunuz?

Pek çok iş franchise sistemine dönüştürülebilir olmasına karşın bazı işlerin franchise sistemine dönüştürülmesi uygun olmayabilir. Bu sebeple talepler, franchise oluşturma kriterlerimiz çerçevesinde değerlendirilmekte olup sadece uygun bulunan ve başarılı olacağını düşündüğümüz işler kabul edilmektedir.

Kendim franchise sistemi oluşturamaz mıyım?

Franchise sistemi oluşturmak son derece kompleks ve zor bir süreci gerektirdiğinden profesyonel danışmanlık kuruluşlarına özgü bir iştir. Ayrıca, franchise oluşturma süreci yüksek maliyetli bir iş olup yapılacak yanlışların işletmeye getireceği maddi yükler iş sahipleri için çoğu kez ağır olabilmektedir.

İşinizi franchise sistemine dönüştürmek için gerekli franchise dokümanlarının (tanıtım dosyanızın, franchise sözleşmenizin, operasyon kılavuzunuzun, finansal projeksiyonların) profesyonelce hazırlanması işletme sahiplerinin üstesinden gelebilecekleri basit bir konu değildir.

Ayrıca, franchisee’lerden talep edilecek giriş ücreti, royalty ödemeleri, reklam katkı payı ve franchise açılış maliyetlerinin belirlenmesi sadece deneyimli profesyonel uzmanlara özgü bir iş olup son derece iyi bir araştırma ve finansal analiz yapılmasını gerektirir.

İşimi franchise sistemine dönüştürmenin maliyeti ne olacaktır?

Franchise sistemine geçiş maliyeti iş konseptine bağlı olarak değişmekle beraber genel olarak 50,000 ila 250,000 US dolar arasında değişebilmektedir. Bu hizmet bedeline danışmanlık kuruluşuna ödenecek hizmet bedeli, franchise pazarlama, reklam ve halkla ilişkiler faaliyetleri ve diğer ilgili tüm hizmet bedelleri dahildir.

Bu süreçte iş sahibi olarak sorumluluklarım ne olacak?

Franchise sistemi oluşturma sürecinde istenecek tüm bilgi ve belgeleri doğru, eksiksiz ve zamanında temin etmeniz, kuruluşumuzla ve çözüm ortaklarımızla sağlıklı bir iş birliği içinde olmanız ve ilgili hizmet bedellerini zamanında ödemeniz gerekmektedir.

franchise-danismanligireceptionists_basvuru

Daha Fazla Bilgi İçin

Franchise kurulum hizmetlerimiz hakkında daha kapsamlı bilgi almak isterseniz, lütfen aşağıdaki telefondan kuruluşumuzla temasa geçiniz.


Tel: (0216) 363 1511