Girişimcilik Danışmanlığı

Girişimcilik Danışmanlığı

Kendi Bağımsız İşinizi Açmak ya da Franchise Almak İstiyorsanız, Mutlaka Yararlanmanız Gereken Bir Hizmet!

Girişimcinin amacı, ister kendi bağımsız işini açmak, isterse bir franchise satın almak olsun, doğal olarak her girişimcinin gereksinimleri farklı olacaktır. Bu nedenle girişimcilerin gereksinimlerini daha iyi karşılayabilmek açısından danışmanlık hizmetleri önemli bir rol oynar.

Danışmanlık hizmetlerimiz ile girişimcinin eğitimi, iş tecrübesi, finansal durumu, güçlü ve zayıf tarafları, ilgi alanları, becerileri ve kişilik özellikleri değerlendirilerek, girişimcinin iş açması durumunda başarı şansının ne olacağıyla ilgili beklentilerini daha sağlıklı oluşturması ve iş hayatına daha güvenle atılıp başarılı olması amaçlanmaktadır.

Danışmanlık Hizmetlerimizin Kapsamı

girisimcilik-danismanlikDanışmanlık hizmetlerimizden yararlanan girişimcilerin gereksinimleri farklı olmakla birlikte, hizmetlerimiz temel olarak aşağıdaki konular çerçevesinde sunulmaktadır. Ancak, girişimcinin gereksinimleri doğrultusunda bu konuların tümü ele alınabileceği gibi, sadece bazıları da ele alınabilir.

Girişimcilik için gerekli özelliklere sahip misiniz?

Eğer kendi işinizi açmak istiyorsanız, herhangi bir iş girişiminde bulunmadan önce yanıtlamanız gereken ilk soru, “Girişimci olabilmek için gerekli özelliklere sahip miyim?” olmalıdır. Ancak, çoğu girişimci adayı kendisi hakkında objektif olamayacağı için bu konuda sağlıklı bir karar vermekte zorlanabilir. Bu aşamada sizden alacağımız bilgiler çerçevesinde girişimcilik için ne kadar uygun olduğunuz belirlenip kendi işinizi kurmanız durumunda başarı şansınızın ne olacağı konusunda genel bir değerlendirme yapılacaktır. Ayrıca, başarılı girişimcilerin özelliklerine sahip olup olmadığınızın tespitine yönelik kısa bir test sunulacaktır.

Hangi alanlarda iş açmanız sizin için uygun olacak?

Girişimcinin iş hayatında başarılı olabilmesi her şeyden önce başarılı olacağı iş alanlarına yönlendirilmesi son derece önemlidir. Ancak, ne yazık ki pek çok girişimci, hangi alanlarda başarılı olacağını sağlıklı olarak değerlendiremediği için çoğu kez girdikleri işlerde başarısız olmaktadır. Bu olumsuz durumla karşılaşmamanız için gerekli analiz ve değerlendirmeler yapılarak sizin için en uygun iş alanları belirlenecektir.

Yeni bir iş kurmak yerine hazır bir işletme mi satın almalısınız?

Yeni bir iş kurup hayata geçirmenin zor olacağını düşünen girişimciler için uygun koşullarla faaliyetteki hazır bir işletme satın alarak iş yaşamına atılmak iyi bir alternatif olabilir. Ancak, hazır bir işletme satın almanın birçok avantajı olduğu gibi, bazı riskleri de vardır. Hazır bir işletme satın almanın artıları ve eksilerini karşılaştırdıktan sonra gereksinimleriniz doğrultusunda size özel gerekli önerilerde bulunulacaktır.

Yeni bir iş mi kurmalı yoksa bir franchise mı satın almalısınız?

Pek çok girişimci iş hayatına atılırken kendi işini kurmayı tercih ederken, bazı girişimciler ise franchise işletmesi açma eğilimindedir. Ancak, her iki seçeneğinde bazı artıları ve eksileri vardır. Bu aşamada her iki seçeneğin artıları ve eksileri hakkında bilgi verildikten sonra, sizin için en uygun seçeneğin ne olacağına yönelik gerekli önerilerde bulunulacaktır.

Hazır bir işletme mi yoksa bir franchise mı satın almanız doğru olacaktır?

Bazen girişimci için bir franchise işletmesi açmak ile hazır bir işletme satın almak arasında seçim yapmak zor olabilir. Her iki seçenekte benzer avantajlar sunmakla birlikte, yine de dikkatle değerlendirilmesi gereken bazı önemli farklılıklar vardır. Her iki seçeneğin artılarını ve eksilerini karşılaştırarak, gereksinimleriniz doğrultusunda size özel gerekli önerilerde bulunulacaktır.

Açmayı düşündüğünüz bağımsız işinizin başarı şansı nedir?

girisimcilik-danismanlik2Hangi iş olursa olsun, başarılı bir iş açıp sürdürmesi dışarıdan göründüğü gibi kolay değildir. Girişimcinin önünde dikkatle değerlendirmesi gereken pek çok konu vardır. Ancak, tecrübesiz girişimcilerin mevcut pazar koşullarında açacakları işle ilgili hususları sağlıklı olarak analiz edip değerlendirebilmeleri son derece zordur.

Pek çok girişimci gerekli araştırma ve değerlendirmeyi yapamadığı için çoğu zaman başarı şansı olmayan işlerin peşinden gitmeye kalkar. Ancak, bu yaklaşımın faturası son derece ağır olabilir. Bu sebeple girişimcinin iş hayatına atılmadan önce gerekli ön araştırmayı yapıp açacağı işin başarı şansını sağlıklı olarak değerlendirmesi son derece önemlidir.

Bu bağlamda açmayı düşündüğünüz bağımsız işin, beklentilerinizi karşılayıp karşılamayacağı ve başarı şansının ne olacağına yönelik genel bir değerlendirme yapılarak, ne gibi risklerin mevcut olduğu ve başarı şansınızı artırmak için neler yapmanız gerektiğine yönelik yapıcı önerilerde bulunulacaktır.

Franchise satın alırken nelere dikkat etmeniz gerekir?

Günümüzde çok sayıda franchise seçeneği olmakla birlikte, deneyimsiz girişimcilerin kendileri için en uygun franchise’ları belirlemeleri son derece zordur. Girişimcinin franchise tekliflerini sağlıklı olarak değerlendirebilmesi için bu konuda geniş bilgi ve deneyim sahibi olması gerekir. Zira mevcut franchise seçenekleri arasında pek çok açıdan önemli farklar vardır. Girişimcinin yeterli bilgi ve deneyim sahibi olmadan yapacağı yanlış bir seçimin maliyeti çok ağır olabilir.

Böyle olumsuzluklarla karşılaşmamanız için ülke ekonomisinin içinde bulunduğu koşulları da dikkate alarak, en uygun franchise seçeneklerini belirlemeniz için nasıl bir araştırma ve değerlendirme yapmanız gerektiğine ilişkin bilgi verilip yapıcı önerilerde bulunulacaktır. Ayrıca, ilgilendiğiniz bir franchise varsa, söz konusu franchise’ın sizle birlikte ortak bir değerlendirilmesi yapılarak, artı ve eksileri ortaya konulacaktır.

Kuruluşumuz, herhangi bir franchise markasını pazarlamak gibi bir işlevi üstlenmemekte olup tüm seçenekleri tarafsız ve gerçekçi bir şekilde değerlendirmektedir. 

İşiniz için hangi şirket yapısının daha uygun olduğunu biliyor musunuz?

İşinizle ilgili şirket yapısını belirlerken pek çok farklı seçenek mevcuttur. Ancak, hangi şirket yapısının hangi iş için daha uygun olacağını belirlemek belli bir uzmanlık gerektirir. Bu bağlamda işinizin gereksinimleri dikkate alınarak,farklı şirket türlerinin getireceği artı ve eksiler kısaca anlatılıp yapacağınız işin özelliklerine en uygun şirket yapısı önerilecektir.

İş ortaklığı mı kurmak istiyorsunuz?

Günümüzde pek çok girişimci, gerek bilgi ve deneyimlerini bir araya getirmek gerekse finansal güç kazanmak amacıyla diğer girişimcilerle iş birliğine gitmektedir. Bu seçenek her girişimci için uygun olmasa da sağlıklı bir ortaklık, iş girişiminizin başarı şansını artırmakta önemli bir rol oynar. Ancak, sağlam temeller üzerinde oturtulmamış bir ortaklık ise gelecekte ciddi anlaşmazlıklara ve hatta girişiminizin başarısızlıkla sonuçlanmasına bile neden olabilir. Bu aşamada ortaklık için durumunuzun uygunluğu değerlendirilip ortaklık tesis ederken hangi hususları göz önünde bulundurmanız gerektiği anlatılacaktır.

İş açma konusundaki endişe ve kaygılarınızı nasıl ortadan kaldırırsınız?

İş açma sürecine başlamadan önce girişimcinin pek çok çekincesi olabilir. Bu çekinceler arasında aşağıdakiler sayılabilir:

 • Girişimciliğin çok riskli olduğu düşüncesiyle iş açma konusunda kararsız kalmak

 • Kendi işini açıp yönetmek için gerekli bilgi ve beceri sahibi olmadığını düşünmek

 • Ne iş açacağı konusunda kararsız kalmak

 • İş açmak için yeterli finansal güce sahip olmamak

 • İş açmak istediği alanda bir uzmanlığa sahip olmamak

 • İşinden çıkarıldığı ya da uzun süredir işsiz kaldığı için kendine güvenini yitirmiş olmak

Girişimcinin çekincelerini doğru stratejiler geliştirerek ve gerekli önlemler alarak en aza indirmek mümkündür. Benzer şekilde, girişimcinin yetersiz taraflarının tespit edilip gerekli önerilerin geliştirilmesi ile girişimcinin başarı şansının yükseltilmesi mümkündür. Bu çerçevede ele alındığında, girişimci yeterli finansal güce sahip değilse ortaklık oluşturabilir ya da kredi alabilir. Benzer şekilde, girişimci açacağı iş konusunda kararsız kaldıysa, konunun uzmanlarınca en uygun sektör ve iş alanlarına yönlendirilerek başarı şansı artırılabilir. Bu aşamada çekincelerinizi yok etmek için bir durum değerlendirmesi yapılıp yapıcı önerilerde bulunulacaktır.

Danışmanlık Hizmetlerimiz Kime Hitap ediyor?

Danışmanlık hizmetlerimiz, kendi işini açmak isteyen farklı konumlardaki girişimcilerin gereksinimlerini karşılamak amacıyla sunulmaktadır:

 • Kendi bağımsız işini açmayı düşünen girişimciler

 • Franchise satın alarak iş yaşamına atılmak isteyen girişimciler

 • Hazır bir işletme satın alarak iş yaşamına atılmak isteyen girişimciler

 • Kendi bağımsız işini açmanın mı yoksa hazır bir işletme ya da bir franchise satın almanın mı daha uygun olacağı konusunda kararsız kalmış girişimciler

 • İş açıp açmama konusunda karar verememiş girişimciler

Danışmanlık Hizmetlerimizin Yararları

girisimcilik-danismanlik3Danışmanlık hizmetlerimizden girişimcilerin sağlayacağı yararlar doğal olarak kişiden kişiye farklılık gösterecek olmakla beraber, hizmetlerimizden yararlanan tüm girişimcilerin ciddi kazanımlar elde etmesi amaçlanmaktadır. Girişimcilerin danışmanlık hizmetlerimizden sağlayacakları temel yararlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Girişimcinin, kendi işini kurması durumunda başarı şansının ne olacağıyla ilgili beklentilerini daha sağlıklı olarak oluşturması

 • Girişimcinin, bilinçli bir şekilde iş yaşamına atılarak başarı şansını artırması

 • Girişimcinin bilinçsiz bir şekilde iş yaşamına atılıp ciddi maddi ve manevi kayıplara uğramasının önüne geçilmesi

 • Girişimcinin, açacağı işle ilgili risklere ve zorluklara karşı gerekli önlemleri önceden almasının sağlanması

 • Girişimcinin iş kurma sürecine etkinlik ve sürat kazandırılması

Danışmanlık Hizmetlerimizin Genel Özellikleri

 • Danışmanlık hizmetlerimiz, Girişimcinin Dünyası‘nı hazırlayan ABD eğitimli ve deneyimli uzmanlar tarafından sunulmaktadır.

 • Danışmanlık hizmetlerimizin ortalama süresi 2 saattir.  

 • Danışmanlık hizmetlerimiz her zaman karşılıklı anlayış ve güven ortamı içerisinde samimi bir çerçevede gerçekleştirilmektedir.

 • Danışmanlık hizmetlerimiz gizlilik ilkesi ve etik prensipler çerçevesinde yürütülmektedir.

gd_32

Danışmanlık Hizmetlerimizden Yararlananlara
Girişimcilik Eğitim Rehberi

ÜCRETSİZ!

GD_CD

Ülkemizde Bugüne Kadar Yayımlanmış
En Kapsamlı Girişimcilik Rehberi!

Girişimcinin Dünyası, girişimcilerin iş yaşamında başarılı olabilmeleri ve
hedeflerine emin adımlarla ulaşabilmeleri için hazırlanmış benzersiz bir rehberdir.

Girişimcinin Dünyası, sadece yeni iş açacak girişimcilerin değil, aynı zamanda yıllardır iş yaşamında olan küçük ve orta boy işletme sahiplerinin de her zaman yararlanabilecekleri
benzersiz bir kaynak konumundadır.

>> “GİRİŞİMCİNİN DÜNYASI” hakkında daha detaylı bilgi edinmek için tıklayınız. <<

receptionists_basvuru

Daha Fazla Bilgi ve Başvuru İçin

Girişimcilik hizmetlerimiz hakkında daha kapsamlı bilgi almak ya da
başvuru yapmak isterseniz, lütfen aşağıdaki telefondan kuruluşumuzla temasa geçiniz.


Tel: (0216) 363 1511