Kredi Danışmanlığı

Kredi Danışmanlık Hizmetleri

Karlı Bir İşiniz ya da Projeniz Var, Sermaye mi Bulamıyorsunuz?

kredi-danismanlikGirişimcilerin iş yaşamında karşılaştıkları en önemli zorlukların başında hiç şüphesiz ki sermaye yetersizliği gelir. Özellikle ülkemizde finansman temininde karşılaşılan zorluklar girişimcilerin önünde çok ciddi bir engel olarak durmaktadır. Yeterli finansal kaynağa sahip olmadan başlanılan işlerin başarılı olma şansı çok azdır. Bu nedenle girişimcinin bir işe başlamadan önce gerekli finansal kaynağı temin etmiş olması işin başarısı açısından hayati önem taşır. Nitekim umut vadeden birçok iş finansman yetersizliğinden dolayı başarısızlığa uğramakta ya da yok pahasına başkalarına devredilmektedir.

Girişimcilik Merkezi olarak finans kuruluşları ile tesis ettiğimiz yakın işbirliği sayesinde girişimcilerin kredi gereksinimlerini karşılamak amacıyla en sağlıklı çözümleri sunuyoruz.

Hizmetlerimizden Kimler Yararlanabilir?

Girişimcilik Merkezi olarak başarı şansı olan ve finans kuruluşlarının ilgisini çekebilecek nitelikteki her çeşit proje için kredi temini konusunda kredi danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Hizmet verdiğimiz sektörler arasında gayrimenkul, turizm, enerji, madencilik, tekstil, eğitim, sağlık gibi pek çok sektör yer almaktadır.

Talep edeceğiniz krediler küçük ve orta ölçekli yatırımların finansmanı amacıyla olabileceği gibi daha büyük ölçekli yatırımların finansmanı için de olabilir. Kredi talepleriniz minimum 100.000 TL‘den başlamak üzere 10.000.000 TL‘ye kadar uzanabilir. Kredi süreleri ise 1 yıldan başlayıp 5-10 yıla kadar uzanabilir.

Başvuru Süreci

Kredi danışmanlık hizmetlerimiz, işiniz ya da projeniz için gerek duyduğunuz kredinin sağlanması amacıyla finans kuruluşlarına yönelik kapsamlı bir hazırlık, araştırma ve pazarlık sürecini içermektedir.

Projenize yönelik finansman temini iki ana aşamada gerçekleşmektedir.

I. Değerlendirme Süreci

İlk aşamada kredi talebinizle ilgili bir ön değerlendirme yapılacaktır. Bu ön değerlendirme süreci neticesinde talep ettiğiniz koşullarda finans kuruluşlarından kredi temin edilip edilemeyeceği belirlenecektir.

II. Kredi Temin Süreci

Yapılan ön değerlendirme sonucu aradığınız koşullar çerçevesinde kredi temin edilebileceği olası gözüküyorsa, finansman temin süreci başlatılacaktır.

Finans kuruluşlarından kredi temini oldukça karmaşık bir süreci içerir. Kredi temininde iş planınızın ve finansal fizibilitesinin ne kadar sağlıklı olduğu, vereceğiniz teminatların niteliği, şirketinizin finansal durumu, referanslarınız, istediğiniz kredi çeşidi, kredi vadesi, faiz oranı, finansmanın yurt içinden mi yoksa yurt dışından mı temin edileceği gibi birçok faktör önemli bir rol oynar.

Şirketiniz için finansman temini sürecinde sunacağımız hizmetler ana başlıklarıyla aşağıda belirtilmiştir:

  • İş planınızın ve finansal fizibilitesinin gerçekçi bir şekilde değerlendirilmesinin yapılması. Kredi temininde iş planınızın ve finansal fizibilitesinin ikna edici bir şekilde hazırlanması kredi verecek kuruluşların kararında önemli bir rol oynayacaktır.

  • En uygun kredi kaynaklarının belirlenmesi. Kredi temininde finans kuruluşlarının değerlendirme kriterleri farklılık gösterebilir. Bu nedenle farklı finans kuruluşlarıyla görüşülmesi kredi alma şansınızı artıracaktır.

  • Finans kuruluşlarınca talep edilecek gerekli bilgi, belge ve teminatların belirlenmesi ve hazırlanması.

  • Finans kuruluşlarına kredi başvurusu ile ilgili gerekli sunumun yapılması.

  • En uygun kredi koşullarının sağlanması amacıyla finans kuruluşlarıyla yapılacak pazarlık sürecinin yönetilmesi.

  • Kredi başvurusunun takibi ve neticelendirilmesi.

Sık Sorulan Sorular

kredi-danismanlik2Ne kadar sürede kredi başvurusu neticeleniyor?

Kredi başvuru süreci başvuru tarihinden itibaren genelde 1 ay içinde neticelenmektedir. Ancak, kredi bulup bulamayacağımız ya da ne kadar sürede bulacağımız bir çok faktöre bağlı olarak değişecektir.

Kredi başvurum gizli tutulacak mı?

Kredi başvurunuzun detayları sadece iş birliği yaptığımız finans ve danışmanlık kuruluşlarına verilecektir.

Kredi bulma konusunda herhangi bir garanti veriyor musunuz?

Kredi bulma konusunda herhangi bir garanti sunulması olanaksızıdır. Başarı şansı birçok faktöre bağlı olarak değişecektir. Kredi temininde iş planınızın ve finansal fizibilitesinin ne kadar sağlıklı olduğu, vereceğiniz teminatların niteliği ve gücü, şirketinizin finansal durumu, referanslarınız, istediğiniz kredi çeşidi, kredi vadesi, faiz oranı, finansmanın yurt içinden mi yoksa yurt dışından mı temin edileceği gibi birçok faktör önemli bir rol oynar.

Kendim kredi bulamaz mıyım?

Kredi temini profesyonel danışmanlık hizmetlerini gerektirir. Kredi temininde iş planınızın ve finansal fizibilitesinin ikna edici bir şekilde hazırlanması kredi verecek kuruluşların kararında önemli bir rol oynar. Ayrıca, en uygun kredi koşullarının sağlanması amacıyla finans kuruluşlarıyla yapılacak pazarlık sürecinin yönetilmesi önemlidir. Unutmayınız ki profesyonel destek alarak kredi sağlanabilecek projeler, girişimcilerin kendilerince sunulması durumunda sunumdaki eksiklikler ve hatalar sebebiyle çoğu zaman başarısızlığa uğramaktadır.

Her kredi talebini kabul ediyor musunuz?

Sunulan her kredi talebi özel kriterlerimiz çerçevesinde incelenmektedir. Bu sebeple sadece belirli standartları karşılayan ve finans kuruluşlarınca uygun bulunabilecek kredi taleplerini değerlendirmeye alıyoruz.

Bu süreçte girişimci olarak sorumluluklarım ne olacak?

Finans kuruluşlarınca kredi başvurunuz ile ilgili talep edilecek gerekli bilgi, belge ve teminatların zamanında sağlanması ve finans kuruluşları yetkileri ile yapılacak toplantı ve görüşmelere katılmak gibi sorumlulukları yerine getirmeniz gerekecektir.

Kredi sağlarsanız ne kadar hizmet ücreti alıyorsunuz?

Talep edilen hizmet ücreti sağlanan kredi tutarına bağlı olarak %1 ile %3 arasında değişecektir.

receptionists_basvuru

Daha Fazla Bilgi ve Başvuru İçin

Kredi danışmanlık hizmetlerimiz hakkında daha kapsamlı bilgi almak ya da
başvuru yapmak isterseniz, lütfen aşağıdaki telefondan kuruluşumuzla temasa geçiniz.


Tel: (0216) 363 1511