Şirket Satın Alımı

Şirket Satın Alım Hizmetleri

Karlı Bir Şirket mi Arıyorsunuz?

sirket-satin-alimiŞirket satın alımı zorlu bir süreç olup dikkat etmeniz gereken pek çok önemli konu vardır. Bunlar arasında sektörel trendlerin doğru olarak analiz edilmesi, satın alınacak şirketin doğru tespit edilmesi, şirket fiyatının ve ödeme koşullarının doğru olarak belirlenmesi, şirket finansmanının nasıl sağlanacağının tespiti, pazarlık ve müzakere sürecinin etkin bir şekilde yürütülmesi, şirket alım satım sözleşmesinin hazırlanması ve hukuki devir işlemlerinin yapılması gibi pek çok konu sayılabilir.

Bir şirket hakkında ne kadar fazla bilgi sahibi olursanız, o kadar sağlıklı bir değerlendirme yapma şansınız olur. Şirket alımında göz önünde bulundurulması gereken en önemli hususlar arasında şirketin önceki yıllara ilişkin finansal verileri, pazar payı, faaliyet gösterdiği sektörün büyüme potansiyeli gibi birçok unsur sayılabilir.

Şirket alım satımlarında genel olarak iki temel uygulama vardır. Şirketler sadece varlıklarıyla satın alınabileceği gibi, şirket hisselerinin (tüzel kişiliğinin) devri şekliyle de satın alınabilir. Şirketin ne şekilde satın alınacağı, şirketin borç ve vergi yükümlükleri açısından alıcı ve satıcı için bazı farklılıklar yaratacağı için üzerinde önemle durulması gereken bir konudur.

Girişimcilik Merkezi tarafından satışa sunulan tüm şirketler gerekli değerlendirme sürecinden geçmiş olup satışa uygun bulunmuştur. Girişimcilik Merkezi sadece karlı şirketleri yatırımcılara sunmaktadır.

Girişimcilik Merkezi Aracılığı İle Şirket Satın Almanın Sağlayacağı Avantajlar

  • sirket-satin-alimi2Şirket ortakları, şirketi olduğundan daha karlı göstererek yüksek bir fiyat talep edebileceği için şirketin finansal değerlemesini yapıp şirketi gerçek değerinden almanızı sağlarız.

  • Satın alım süreci hakkında alıcıları detaylı olarak bilgilendirdiğimiz için bu sürece her açıdan hazırlanmış olursunuz.

  • Sadece tarafımızdan uygun bulunan şirketleri satışa sunduğumuz için sağlıklı bir şirket satın almış olursunuz.

  • Şirket araştırmak için gereksiz zaman ve efor harcamadan istediğiniz özelliklerdeki şirketleri kısa sürede kolayca bulabilirsiniz.

  • Şirket alım taleplerinizi profesyonel bir şekilde şirket sahiplerine sunup daha kolay ikna olmalarını sağlayabilir ve bu şekilde şirket alım görüşmelerini daha kısa sürede neticelendirebiliriz.

  • En gelişmiş araştırma yöntemlerini kullanarak şirket araştırma konusunda sektördeki tüm önemli şirketlere ulaşabiliriz.

  • Şirket satın alımını en uygun koşullarla gerçekleştirebilmeniz için şirket ortaklarıyla  sürdürülecek pazarlık sürecinde size destek sağlarız.

  • Satın alım sürecinde şirket sahipleriyle ortaya çıkabilecek olası sorunları büyümeden çözerek satış sürecinin başarıyla tamamlanmasına yardımcı oluruz.

  • Şirketin satış bedelinin finansmanı konusunda size ve şirket ortaklarına danışmanlık yaparak şirket satın alımını kolaylaştırırız.

  • Şirket alım satım sözleşmesinin hazırlanmasında ve hisse devir işlemlerinin yapılmasında iş birliği içinde olduğumuz uluslararası danışmanlık kuruluşları aracılığı ile destek veririz.

Şirket Satın Alım Süreci Nasıl İşliyor

Ön değerlendirme aşaması

Bu aşamada aradığınız şirketin yıllık satış tutarı ve karlılığı, şirketin değeri, şirketin lokasyonu ile ilgili tercihiniz, şirketi satın almak için ne kadar finansal kaynağa sahip olduğunuz ve ödeme koşullarınız hakkında genel bir bilgi alınacaktır.

Yapılan ön değerlendirme sonucu şirket satın alım talebi uygun bulunan yatırımcılardan gerektiğinde finansal veriler istenecektir. Girişimcilik Merkezi, finansal verilerinizi inceleyip değerlendirdikten sonra uygun gördüğü alıcılarla şirket alım sözleşmesi yapıp şirket araştırma sürecini başlatacaktır.

Girişimcilik Merkezi, şirket satın alım sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için tüm süreç boyunca size danışmanlık hizmeti sunacaktır.

Şirket Satın Alım Sürecinin Geçeceği Aşamalar

Girişimcilik Merkezi’nin aradığınız özelliklerdeki şirketi bulup satın almanız için geliştirdiği süreç birçok aşamadan geçmektedir.

sirket-satin-alimi31. Şirket araştırması

Şirket araştırması şirket satın alım sürecinin en çok zaman alan aşamasıdır. Bu aşama istenilen özelliklerdeki satılık şirketlerin araştırılıp bulunmasını içerir. Aradığınız özelliklerde bir şirket bulunabilmesi için birçok kaynaktan araştırma yapılmaktadır.

Girişimcilik Merkezi tüm sektörleri içeren çok geniş bir şirket bilgi bankasına ve iletişim ağına sahip olduğu için her sektörden önde gelen şirketlere kısa sürede ulaşabilme yetkinliğine sahiptir.

2. Şirket alım tekliflerinin ilgili şirketlere sunulması ve görüşmeler yapılması

Bu aşamada uygun bulunan şirketlerle iletişim kurulup şirket alım talepleriniz teklif şeklinde şirket yetkililerine sunulacak ve şirket alım taleplerinizi uygun bulan şirketlerle karşılıklı görüşmeler yapılacaktır. Şirket yetkilileri ile yapılan görüşmelerde ilgili şirket hakkında detaylı bilgi alınıp tarafların karşılıklı soruları cevaplandırılmakta ve gerektiğinde alıcı adına müzakereler yapılmaktadır.

3. Şirket satın alımının finansmanında destek sağlanması

Şirket satın alım sürecinde şirket yetkilileri şirketlerine ilişkin bazı önemli bilgileri açıklamadan önce alıcıların ne kadar ciddi olduklarını bilmek isteyecektir. Örneğin, şirket yetkilisi, alıcının işletmeyi satın almak için yeterli finansal kaynağa sahip olup olmadığını öğrenmek isteyebilir. Benzer şekilde, şirket yetkilisi açısından satışın peşin olarak yapılmaması durumunda alıcının gelecekteki ödeme kapasitesinin ne olacağını bilmesi büyük önem taşır.

Şirket satın alım bedelinin finansmanı doğrudan şirket sahibi tarafından yapılabileceği gibi, finansman kuruluşları aracılığıyla da gerçekleştirilebilir. Özellikle şirket sahibi istediği fiyatı alabileceğini düşünüyorsa, alıcıya bazı finansal kolaylıklar sağlama konusunda daha istekli olacaktır. Ancak, yine de alıcının şirket sahibine belirli bir ön ödeme yapması ve şirketin faaliyetlerini sürdürebilecek sermayeyi sağlaması gerekir.

Şirketin satın alımının finansmanının, finansman kuruluşlarından kredi alarak yapılması durumunda teminat göstermeniz gerekecektir. Bu teminatın şekli finansman kuruluşunun kredi politikasına göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca, kredi alabilmeniz için kredi geçmişinizin iyi olması, kredi veren kuruluşu ödemelerinizi düzenli olarak yapabileceğinize dair ikna etmeniz ve satın alacağınız işletmeyle ilgili gerekli finansal bilgi ve dokümanlarla birlikte detaylı bir iş planı sunmanız gerekir. Kredi faiz oranları ve şartları ise ekonomik duruma, kredinin taşıdığı risk faktörüne ve şirketin krediyi geri ödeme kapasitesine göre bankadan bankaya değişecektir. Bu aşamada gerekli finansal danışmanlık desteği tarafımızdan sağlanacaktır.

4. Satın alım sürecinin tamamlanması

Şirketi satın almaya karar vermeniz durumunda, satın alım işleminin hangi şartlar altında yapılacağı teklif olarak hazırlanarak şirket yetkililerine sunulur. Bu bağlamda satın alınacak hisse oranı, toplam ödeme ve diğer satın alım koşularının kararlaştırılması, şirketin maddi ve maddi olmayan varlıklarının ne şekilde el değiştireceği, ödemenin nasıl yapılacağı gibi hususlar ele alınır. Alıcı ve satıcı arasında tam bir anlaşma sağlandığında şirket satın alım sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşmede şirketin satış bedeli, ödeme süresi ve ödeme koşulları gibi detaylar yer alır.

Alıcı ve satıcı, şirket alım satım sözleşmesini imzaladıktan sonra, şirketin devir işlemlerinin tamamlanabilmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılması gerekir. Şirket hisse devir işlemlerinin resmi olarak yapılması ile alım satım süreci sona ermiş olur. Şirket alım satım sözleşmelerinin son derece detaylı olması ve hukuki konuları içermesi nedeniyle konunun uzmanı danışmanlar ve hukukçular tarafından hazırlanması gerekir.

Şirket Satın Alımı İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Şirket satın alımını kendim gerçekleştiremez miyim?

sirket-satin-alimi4Bir şirketi satın almadan önce dikkatle değerlendirmeniz gereken birçok önemli konu vardır. Bu konuda uzman olmayan birinin bu süreci başarıyla yönetmesi hemen hemen olanaksızdır. Zira şirket satın alımı profesyonel danışmanlık firmalarına özgü bir uzmanlık gerektirir. Ayrıca, karlı ya da potansiyel arz eden şirketlerin belirlenmesi, şirket fiyatının sağlıklı olarak tespiti, şirket sahiplerine teklifinizin profesyonelce sunulması ve süreç boyunca stratejik danışmanlık sağlanması profesyonel danışmanlık hizmetlerini gerektirir. Bunun dışında, şirket alım satımı mali ve hukuki konuları içerdiğinden süreç daha da karmaşık bir hal alır. Bu nedenle girişimcilerin profesyonel destek almaksızın kendi başlarına şirket satın almaya çalışmaları çoğu zaman başarısızlığa uğramakta ya da yatırım yapılmayacak şirketlerin satın alınmasıyla sonuçlanmaktadır.

Şirket alım satımlarında en önemli konu nedir?

Şirket alım satımlarında genelde fiyat en önemli pazarlık konusunu oluşturur. Zira istenilen fiyat ile şirketin gerçek değeri arasında ciddi farklar olabilmektedir. Gerçekten de çoğu kez şirketler gerçek değerlerinin altında ya da üstünde fiyatlara alınıp satılır. Diğer yandan, fiyat dışında ödeme süresi ve şartları da taraflar arasındaki en önemli pazarlık konuları arasında yer alır.

Şirket satın alımında ne kadar peşin ödeme yapmak gerekir?

Bir şirketi satın almadan önce şirketin satış fiyatının minimum %25 ile %50 arasındaki kısmını peşin ödemeniz gerekebilir. Bu sebeple bu tutarın nakit olarak hazır olması önemlidir. Ayrıca, şirket sahibi şirketi satın aldıktan sonra şirketi işletecek yeterli finansal kaynağa sahip olup olmadığınızı da bilmek isteyecektir. Zira yeterli finansal kaynağa sahip değilseniz, şirketi sağlıklı olarak işletemeyeceğiniz için geri kalan ödemeleri yapamaz konuma düşebilirsiniz.

Şirket pazarlıklarında başarılı olabilmek için ne gerekir?

Şirket sahipleri işletmelerini yakından tanıdıkları için pazarlıklarda daha güçlü konumdadırlar. Ancak, alıcı tarafı şirket hakkında bilgi sahibi olduğu ölçüde şirket sahibinin bu avantajını azaltabilir. Şirket alım satımlarında zamanlama da son derece önemli bir rol oynar. Ekonominin yükselişte olduğu dönemlerde şirket sahipleri istedikleri fiyatı elde etme açısından daha avantajlı konumda olurlarken, ekonominin kötüye gittiği dönemlerde alıcılar daha güçlü konumda olacaklardır. Ayrıca, genel olarak pazarlıklarda deneyimli ve yetenekli kişilerin şirket alım satım görüşmelerinde daha başarılı oldukları gözlemlenmiştir.

Aradığım özelliklerdeki şirketi nasıl bulacaksınız?

Girişimcilik Merkezi tüm sektörleri içeren çok geniş bir şirket bilgi bankasına ve iletişim ağına sahip olduğu için her sektörden önde gelen şirketlere kısa sürede ulaşabilme yetkinliğine sahiptir.

Girişimcilik Merkezi, ayrıca gerektiğinde dünyanın en önde gelen uluslararası M&A firmalarıyla yaptığı stratejik işbirliği sayesinde yurt içi ve dışında şirket alım hizmetlerinde size etkin ve hızlı alternatif çözümler sunup istediğiniz özelliklerde şirketleri kısa sürede sağlayabilmektedir.

Hangi sektörlere yönelik şirket alım satım hizmetleri veriyorsunuz?

Başta İnternet teknolojileri, telekomünikasyon, enerji, ulaşım, lojistik, sağlık, turizm, perakende, tekstil, kimya sanayi, otomotiv, gayrimenkul, medya ve eğlence olmak üzere birçok sektöre yönelik şirket alım satımı yapılmaktadır.

Aradığımız şirketi ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Aradığınız şirketi bulmamız pek çok faktöre bağlı olarak değişecektir. Bu süreç başvuru tarihinden itibaren genelde 3 ile 6 ay arası bir süre almaktadır. Bazı sektörlerde ve iş alanlarında istenen şirket kısa sürede temin edilirken, diğerlerinde daha uzun bir süre alabilir. Ancak, aradığınız özelliklerde bir şirket bulup bulamayacağımız ya da ne kadar sürede bulacağımız önereceğiniz fiyata, ödeme koşullarınıza, genel ekonomik duruma ve hangi sektörde şirket aradığınıza bağlı olarak değişecektir.

Şirket bulma konusunda herhangi bir garanti veriyor musunuz?

Aradığınız özelliklerde bir şirket bulunacağına dair herhangi bir garanti sunulması olanaksızdır. Zira istenen özelliklerde şirket temininin başarı şansı birçok faktöre bağlı olarak değişmektedir.

Şirket için ödeyeceğim fiyatı nasıl belirleyeceğim?

Satın alacağınız şirket için şirket değerlemesi kuruluşumuz tarafından yapılmaktadır. Ancak, arzu edersiniz siz de şirket değerlemesini kendinizin belirleyeceği bir değerleme kuruluşuna yaptırabilirsiniz.

Bu süreçte sorumluluklarım ne olacak?

Şirket satın alımı ile ilgili tekliflere zamanında yanıt vermek, istediğimiz bilgileri eksiksiz ve zamanında sağlamak, şirket sahipleriyle yapılacak toplantı ve görüşmelere katılmak gibi sorumlulukları yerine getirmeniz gerekecektir.

Şirket bilgilerinin doğru olup olmadığını siz mi araştırıyorsunuz?

Girişimcilik Merkezi tarafından değerlendirmenize sunulan tüm şirketler, şirket ortaklarınca sağlanan veriler çerçevesinde gerekli ön inceleme sürecinden geçirilmektedir. Ancak, Girişimcilik Merkezi, şirket yetkilileri tarafından verilen bilgi, belge, doküman ve diğer materyallerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü olmayıp bu konu doğrudan alıcının sorumluluğundadır.

Bilgilerim gizli tutulacak mı?

Evet. Bize verdiğiniz bilgileriniz sadece şirket alım talepleriniz çerçevesinde iletişim kuracağımız şirket yetkililerine ve şirket alımına yönelik iş birliği yaptığımız kişi ve kuruluşlara verilecektir.

receptionists_basvuru

Daha Fazla Bilgi İçin

Şirket satın alım hizmetlerimiz hakkında daha kapsamlı bilgi almak isterseniz, lütfen aşağıdaki telefondan kuruluşumuzla temasa geçiniz.


Tel: (0216) 363 1511