Şirket Satışı

Şirket Satış Hizmetleri

Şirketinizi Yerli ve Yabancı Yatırımcılara Satmak İster misiniz?

sirket-satis-hizmetleri

Şirketinizi satma kararı hiç şüphesiz ki iş yaşamınızdaki en önemli dönüm noktalarından biri olacaktır. Zira şirketinizin satışı sizi sadece ekonomik olarak değil, diğer birçok açıdan da etkileyecektir. Bu nedenle şirket satışı son derece dikkatle yaklaşmanız gereken bir konudur.

Şirket satışı uzmanlık gerektiren oldukça karmaşık ve uzun bir süreci içerir. Bu nedenle dünya genelinde şirketlerin büyük bir kısmı profesyonel danışmanlık kuruluşları ile satılmaktadır. Bu kuruluşlar şirket alım satım sürecinin başarıyla sonuçlanmasında önemli bir rol oynar. Ülkemizde ise şirket satışı konusunda profesyonel bağlamda hizmet sunan yerli ve yabancı aracı danışmanlık kuruluşlarının sayısı çok sınırlıdır. Bu aracı kuruluşların hizmet bedelleri de özellikle küçük ve orta boy şirketler için oldukça yüksek kalabilmektedir. Bu sebeple küçük ve orta boy çoğu şirket sahibi profesyonellikten uzak bir yaklaşımla şirketlerini kendileri satmaya çalışmaktadır. Ancak, şirket satışı konusunda yeterli bilgi ve deneyim sahibi olmayan şirket sahiplerinin şirketlerini satmaları son derece zor olduğu için bu gibi yaklaşımlar çoğu kez başarısızlıkla sonuçlanmaktadır.

Şirket satışını başarıyla gerçekleştirilebilmek için dikkat edilmesi gereken pek çok önemli konu vardır. Bunlar arasında şirket satış fiyatının doğru olarak belirlenmesi, şirket tanıtım dosyasının profesyonelce hazırlanması, şirketin finansal projeksiyonlarının ve tablolarının gerçekçi bir şekilde oluşturulması, şirketin yerli ve yabancı yatırımcılara başarılı bir şekilde pazarlanması, yatırımcılarla pazarlık ve müzakere sürecinin etkin bir şekilde yürütülmesi, şirket satış sözleşmesinin konunun uzmanlarınca hazırlanması ve hukuki satış işlemlerinin yapılması gibi pek çok konu sayılabilir.

Şirket Satış Süreci Nasıl İşliyor

Girişimcilik Merkezi’nin geliştirmiş olduğu şirket satış süreci iki ana aşamadan geçmektedir. İlk aşama “Şirket Değerlemesi ve Satış Analizi” olup ikinci aşama ise “Satış” aşamasıdır.

I. Şirket Değerleme ve Satış Analizi

İlk aşamada, şirketiniz hakkında bilgi almak amacıyla size Şirket Bilgi Formu iletilecektir. Bu aşamada şirketinizin kısa bir geçmişi, finansal durumu, pazar payı, varlıkları, gelecekteki beklentileri gibi pek çok konuda bilgi alınacaktır.

Şirket verileriniz incelenip değerlendirildikten sonra şirketinizin satışına yönelik aşağıda içeriği belirtilen Şirket Değerleme ve Satış Analiz Raporu sunulacaktır.

A. Şirket değerlemesi

Şirket değerinin sağlıklı olarak belirlenmesi şirket satış sürecinin en önemli konularındandır. Şirket sahipleri doğal olarak şirketlerini en iyi fiyata satmak isterler. Ancak, şirket sahipleri aynı zamanda şirketlerinin değerini de gerçekçi bir şekilde belirlemek zorundadırlar. Zira şirket değerinin olması gerekenden daha yüksek belirlenmesi satış sürecinin başarıyla neticelenmesini olumsuz etkilerken, şirket değerinin olması gerekenden daha düşük belirlenmesi ise şirket sahipleri için ciddi bir maddi kayba neden olacaktır.

Şirketin satış fiyatı, alıcı ile satıcının en farklı düşünebilecekleri konu olduğu için uzlaşma sağlanması sanıldığı kadar kolay değildir. Zira şirket sahibi şirketi için en iyi fiyatı elde etmeye çalışırken, alıcı da şirketi mümkün olduğunca düşük bir fiyata satın almaya çalışacaktır. Diğer yandan, şirket satışının neticelenebilmesi için alıcı ile satıcının belirli bir fiyat üzerinde uzlaşması ve bu fiyatın belirlenme şeklinin de her iki tarafça net olarak anlaşılması gerekir.

Şirket değerinin belirlenmesinde değerleme amacının ve şirketlerin özelliklerinin birbirinden farklı olması, değerleme sürecini daha da zorlaştırır. Bu amaçla birçok yöntem geliştirilmiştir. Ancak, bu yöntemleri kullanarak elde edilen değerler arasında farklılıklar olabileceği gibi, elde edilen sonuçlar şirket sahibinin istediği fiyattan da farklı olabilir.

Şirket varlıkları maddi ve maddi olmayan varlıklar olarak ikiye ayrılır. Bir şirketin değerini sağlıklı olarak belirleyebilmek için sadece şirketin maddi varlıklarını değil, aynı zamanda maddi olmayan varlıklarını da dikkate almak gerekir. Bu şekilde şirketin değerinin altında satılması önlenmiş olur.

B. Şirket satış analizi

Girişimcilik Merkezi, şirketinizin değerlemesini yaptıktan sonra şirketinizin satışa ne kadar uygun olduğuna ilişkin şirket satış analizi yapıp aşağıdaki konularda değerlendirmede bulunacaktır.

 • Şirketinizin yurt içi ve yurt dışındaki satış şansının uluslararası iş ortaklarımızla ortaklaşa değerlendirilip açıkça ortaya konulması
 • Şirketinin yatırımcılar açısından olumlu ve olumsuz taraflarının belirlenmesi
 • Potansiyel yerli ve yabancı yatırımcıların kimler olabileceği (finansal yatırımcılar ya da stratejik yatırımcılar)
 • Şirket satış sürecinde karşılaşılabileğiniz olası sorunların neler olabileceği
 • Şirket satışına ilişkin özel sorularınızın cevaplandırılması

Girişimcilik Merkezi, Şirket Değerleme ve Satış Analiz Raporu sunduktan sonra istenmesi durumunda çalışma koşullarımız hakkında bilgi verip satış sözleşmesi yaparak, aşağıda detayları belirtilen şirket satış sürecini başlatacaktır.

II. Satış Aşaması

1. Şirket Satışı İçin Gerekli Hazırlıkların Yapılması

A. Şirketinizin tanıtım dosyasının hazırlanması

Bir şirketin potansiyel alıcılara etkin bir şekilde pazarlanabilmesi için kapsamlı bir tanıtım dosyasının hazırlanması gerekir. Bu tanıtım dosyasında şirketinizin geçmişi, faaliyet alanı ve şekli, ürün ve hizmetleri, personel yapısı, sektörel konumu, maddi ve maddi olmayan varlıkları, temel finansal verileri, borç ve yükümlülükleri, lokasyonu, satış nedeni, satış fiyatı ve ödeme koşulları gibi pek çok temel bilgi yer alacaktır. Şirket satış sürecinde şirket profilinin anlaşılır bir şekilde ortaya konulması satış sürecinin başarıyla tamamlanmasında önemli bir rol oynayacaktır.

B. Web sitemizde şirketinize özel tanıtım sayfası açılması

Şirketiniz, GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ’nin web sitesinde 1 yıl süresince yer alarak geniş bir yatırımcı kitlesine kolay ve hızlı bir şekilde tanıtılacaktır. Bu uygulama kapsamında yatırımcılara şirketinizin faaliyet alanı, faaliyet gösterdiği bölge, kısa bir öz geçmişi, cirosu, karlılığı, çalışan sayısı gibi özellikleri hakkında detaylı bilgi sunulacaktır. Şirketiniz hakkında bilgi verirken olabildiğince yatırımcıların ilgisini çekebilecek özellikler vurgulanacaktır. Ayrıca, gerektiğinde şirketinizle ilgili bilgileri güncelleme olanağınız da olacaktır. Tüm şirket bilgileriniz çarpıcı fotoğraflarla zenginleştirilerek tanıtım etkinliğiniz artırılacaktır.

C. Şirketinizin finansal projeksiyonlarının ve tablolarının hazırlanması

Yatırımcılar, yatırım öncesi finansal projeksiyonlarınızı mutlaka incelemek isterler. Şirketin gelir ve giderlerinin doğru olarak tahmin edilmesi öngörülen zaman dilimi içinde şirketin ne kadar kar ya da zarar edeceğinin görülmesi açısından yatırımcılar için büyük önem taşır. Finansal projeksiyonlar temel olarak, gelecek 3-5 yıla ilişkin yapılmaktadır.

Genel olarak yatırımcıların şirketinizle ilgili olarak görmek isteyeceği 2 temel projeksiyon vardır:

 • 12 aylık gelir-gider projeksiyonu

  12 aylık gelir-gider projeksiyonu, şirketin gelir ve giderlerinin aylık bazda tahmini bir dökümünü içerir ve şirketle ilgili diğer projeksiyonların hazırlanmasında kullanılır. Yatırımcıları işinizin başarılı olacağına ikna etmesi açısından son derece önemlidir. Bu sebeple tüm gelir-gider projeksiyonlarının olabildiğince gerçekçi bir şekilde hazırlanması gerekir. Aksi durumda yatırımcıların gerçekçi olmayan gelir-gider projeksiyonlarına itibar edip yatırım yapması mümkün olmayacaktır. Özellikle satış tahminleri yaparken iyi, normal ve kötü senaryolara göre ayrı ayrı gelir-gider projeksiyonları hazırlanması zaman zaman gerekli olabilmektedir.

 • 3 yıllık gelir-gider projeksiyonu

  3 yıllık gelir-gider projeksiyonu, gelecek üç yıl için şirketinizin gelir ve giderlerinin tahmini bir dökümünü içerir. Bu projeksiyon 3 aylık ya da 12 aylık dönemler şeklinde hazırlanabilir.

2. Şirketinizin Yerli ve Yabancı Yatırımcılara Pazarlanması

Bu aşama, ülkemizdeki yerli ve yabancı yatırımcıların araştırılması ve tespiti, yatırımcılarla iletişim kurulması ve yatırımcılara şirketinizin pazarlanmasını içerir. Yatırımcılar, özel sermaye fonları, sektörel yatırımcılar ve bireysel yatırımcılar şeklinde olabilir. Ancak, belirtmek isteriz ki özel sermaye fonları sadece belirli bir büyüklüğe ulaşmış, satış hacmi tatmin edici, edici, gelecekte potansiyel vaat eden karlı şirketlerle ilgilenmektedir.

Özel sermaye fonları ilgilendikleri şirkete yatırım yapıp belirli bir yüzdesini satın almayı tercih ederken sektörel yatırımcılar ise ilgilendikleri şirketin belirli bir yüzdesini satın alabilecekleri gibi şirketin tümünü de satın alabilirler.

3. Yatırımcı Tekliflerinin Değerlendirilmesi ve Görüşmeler Yapılması

Bu aşamada başta şirket satış fiyatı ve ödeme koşulları olmak üzere şirket satışıyla ilgili daha pek çok önemli husus şirket sahibi ile yatırımcılar arasında pazarlık konusu olacaktır. Şirket satışlarında şirket sahibi ile yatırımcı arasında tam bir anlaşma sağlanamaması pek çok şirket satışının başarıyla neticelenmesini engeller. Şirket satışlarının başarıyla sonuçlanması için tüm dünyada kabul görmüş ve etkinliği kanıtlanmış yöntemler vardır. Kuruluşumuz yatırımcılarla yapacağınız görüşme ve pazarlıklarda taraflar arasında tam bir uzlaşmaya varılması konusunda stratejik danışmanlık hizmeti verecektir.

4. “Due Diligence” Sürecinin Koordinasyonu

Şirket satış sürecinde alıcı tarafı şirket ile yakından ilgileniyorsa şirket hakkında detaylı ve sağlıklı bilgiler alabilmek için “due diligence” olarak adlandırılan inceleme sürecini başlatacaktır. Bu süreç şirketinizle ilgili alıcının aklında olan hemen tüm sorularını cevaplandıracak ve şirket satış sürecini hızlandıracaktır. Günümüzde hemen tüm şirketler satın alım sürecinde mutlaka bu aşamadan geçmektedir. Bu süreç şirketin boyutuna ve alıcının inceleme alanlarının kapsamına bağlı olarak değişmekle beraber minimum 4-6 hafta arası sürecektir.

“Due diligence” olarak adlandırılan inceleme sürecinde şirketin tüm finansal verileri, sektörel durumu, pazar payı, ürün ve hizmetleri, yönetim ve hukuki yapısı gibi pek çok ana unsuru alıcı tarafından detaylı olarak incelenecektir. “Due diligence” sürecinde alıcı tarafı satın alacağı şirketi doğrudan kendisi inceleyebileceği gibi gerektiğinde uluslararası danışmanlık firmalarının hizmetlerinden yararlanarak da bu incelemeyi yapabilirler.

Kuruluşumuz bu sürecin istenen şekilde başarıyla en kısa sürede tamamlanması için yatırımcı ile şirket yöneticileri arasında koordinasyonu sağlayacaktır.

5. Şirket Satış Sürecinin Tamamlanması

Taraflar arasında şirket satış koşullarıyla ilgili tam bir uzlaşma sağlandığında şirket satış sözleşmesi yapılacaktır. Şirket satış sözleşmesinde şirketin satış bedeli, ödeme süresi ve koşulları, şirket varlıklarının ve borçlarının dökümü, devir tarihi ve bu tarihe kadar şirketin nasıl işletileceğine ilişkin prosedür gibi birçok madde yer alır. Ayrıca, alıcı ve satıcının sözleşmeye eklemek isteyebileceği başka özel maddeler de olabilir. Şirket hisse devir işlemlerinin resmi olarak yapılması ile şirket satış süreci sona ermiş olacaktır. Şirket satış sözleşmesinin hazırlanması ve şirket hisselerinin devriyle ilgili tüm yasal işlemler iş ortağımız uluslararası hukuk danışmanlık şirketleri tarafından yerine getirilecektir.

sirket-satisi4

Girişimcilik Merkezi Aracılığı İle Şirketinizi Satmanın Sağlayacağı Avantajlar

 • Şirket sahibi olarak uzun ve karmaşık şirket satış süreci ile ilgilenmek yerine şirketinizi normal şekilde yönetmeye devam edersiniz.

 • Satış süreci hakkında şirket ortaklarını detaylı olarak bilgilendirdiğimiz için bu sürece her açıdan hazırlanmış olursunuz.

 • Sadece kuruluşumuzca uygun bulunan şirketleri pazarladığımız için şirketinizin satış şansı artmış olur.

 • Şirketinizin profesyonelce değerlemesini yapıp gerçek değerinden satılmasını sağlarız.

 • Satış sürecinde şirketinizin gizliliğini koruyarak zarara girmenizi önleriz.

 • Sadece ciddi ve şirketinizi satın alabilecek konumda olan yatırımcıları size yönlendirerek uygun olmayan yatırımcılarla gereksiz yere zaman kaybetmenizi önlemiş oluruz.

 • Şirketinizi tanıtıcı tüm bilgi ve belgeleri profesyonelce hazırlayarak potansiyel alıcıların daha kolay ikna olmalarını sağlarız.

 • Şirketinizin satış potansiyelini maksimize etmek için çağdaş pazarlama yöntemlerini kullanarak şirketinizi yurt içinde ve yurt dışında geniş bir yatırımcı kitlesine tanıtırız.

 • Şirketinizi en iyi fiyata ve en uygun koşullarla satabilmek için yatırımcılarla sürdürülecek pazarlık sürecinde size destek sağlarız.

 • Satış sürecinde yatırımcılarla ortaya çıkabilecek olası sorunları büyümeden çözerek satış sürecinin başarıyla tamamlanmasına yardımcı oluruz.

 • Şirket satış bedelinin ödeme şeklinin yapılandırılmasına ilişkin size ve yatırımcıya danışmanlık yaparak şirketinizin satışını kolaylaştırırız.

 • Şirket satış sözleşmesinin hazırlanmasında ve satış işlemlerinin yapılmasında iş birliği içinde olduğumuz mali ve hukuk müşavirlik firmaları aracılığı ile destek veririz.

Şirket Satışı İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Şirketimi nasıl satacaksınız?

sirket-satisi3Girişimcilik Merkezi, şirketinizin satışını başarıyla gerçekleştirebilmek için yerli ve yabancı pek çok yatırımcı ile bağlantı içinde olacaktır. Yatırımcılar sadece ülkemizden olmayıp aynı zamanda Kuzey Amerika, Avrupa, Avustralya ve Körfez ülkeleri gibi pek çok bölgeden olabilir.

Hangi sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri satıyorsunuz?

Başta İnternet teknolojileri, bilişim, telekomünikasyon, enerji, finansal hizmetler, ulaşım, lojistik, sağlık, turizm, perakende, yiyecek ve içecek, kimya sanayi, otomotiv, gayrimenkul, medya ve eğlence olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren şirketlerin satışını yapıyoruz.

Ne kadar sürede şirketimi satabilirsiniz?

Şirket satış süreci genelde 6 ile 12 ay arası bir süre almaktadır. Ancak, bazı şirketler daha kısa sürede satılırken diğerlerinin satışı ise daha uzun süre almaktadır. Şirketinizin ne kadar sürede satılacağı şirketinizin karlılığına, istenen satış fiyatına, ödeme koşullarına ve hangi sektörde olduğuna göre değişecektir.

Satışa sunduğunuz şirketlerde ne gibi kriterler arıyorsunuz?

Yatırımcılar sadece potansiyel arz eden şirketlerle ilgilenmektedir. Bu sebeple satışa sunulan her şirket yatırım kriterlerimiz çerçevesinde değerlendirilmekte ve yatırımcılar için karlı olacağını düşündüğümüz belli ölçekte şirketler için yatırımcı arayışına girmekteyiz. Bu çerçevede özellikle şirketin finansal verilerinin sağlıklı olması, satışları, karlılığı, pazar payı, gelecek potansiyeli ve daha benzeri birçok kriter dikkate alınmaktadır.

Büyük ölçekli şirketlerin satışını da gerçekleştiriyor musunuz?

Evet. Girişimcilik Merkezi, dünyanın en önde gelen M&A firmaları ile ülkemizdeki büyük ölçekli şirketlerin yurt dışında yabancı yatırımcılara satışına yönelik işbirliği yapmaktadır. Bu uygulama büyük ölçekli şirketlerin yurt dışındaki potansiyel alıcılara daha kolay ve kısa sürede ulaşmasına olanak vermektedir.

Şirket satışı konusunda herhangi bir garanti veriyor musunuz?

Şirket satışı birçok faktöre bağlı olarak değişmektedir. Bu nedenle şirket satışı konusunda herhangi bir garanti sunulması olanaksızdır.

Şirket satış hizmetlerinizin diğer aracı danışmanlık kuruluşlarının hizmetlerine göre temel farklılıkları nelerdir?

Girişimcilik Merkezi, şirket ortaklarına şirketlerinin satış şansını satış süreci başlamadan önce yaptığı şirket değerleme ve satış analizi hizmeti ile açık olarak ortaya koyar. Bu şekilde şirket ortaklarının şirket satışına yönelik gerçekçi beklentiler içinde olmasını sağlar ve şirket ortaklarının şirket satış sürecine girip gereksiz maddi harcamalar yapmasını ve zaman kaybetmesini önler. Bazı danışmanlık kuruluşlarının yaptığı üzere satış şansı çok düşük olan şirketleri gereksiz yere satış sürecine sokmaz.

Şirket satışı konusunda deneyiminiz nedir?

Girişimcilik Merkezi küçük ve orta boy şirketlerin satışı konusunda ülkemizin en önde gelen yerli M&A (Merger and Acquisition) danışmanlık kuruluşu olup The European Commission tarafından Brüksel’de yapılan “Business Transfers” konferansına Türkiye’den Bakanlık önerisiyle davet edilen tek M&A firmasıdır. Girişimcilik Merkezi geçmişten bugüne kadar çeşitli sektörlerden birçok şirketin satışına yönelik finansal danışmanlık hizmeti vermiştir. Yatırım Forum (http://yatirimforum.com) web sitemizde bu konuda hizmet verdiğimiz şirketlerden bazıları yer almaktadır.

Şirket satışını kendim gerçekleştiremez miyim?

Şirket satışı profesyonel aracı danışmanlık kuruluşlarına özgü bir iştir. Yatırımcılar yurt içi ve dışında özel bağlantılarla temin edilmektedir. Ayrıca, şirketinizin değerinin belirlenmesi, yatırımcılara şirketinizin tanıtım dosyasının profesyonelce hazırlanıp sunulması, şirketinizin finansal projeksiyonlarının hazırlanması, tanıtım için gerekli organizasyonların yapılması, şirket satış süresince stratejik danışmanlık sağlanması, şirket hisse satış sözleşmesinin hazırlanması ve hukuki satış işlemlerinin yapılması ve daha birçok konu profesyonel danışmanlık hizmetlerini gerektirir. Unutmayınız ki profesyonel danışmanlık kuruluşları aracılığı ile satılabilecek şirketler, şirket sahiplerinin kendilerince satışa çıkarılması durumunda gerek potansiyel yatırımcılara ulaşmadaki zorluklar, gerekse sunumdaki yetersizlikler sebebiyle çoğu zaman satılamamaktadır. Ayrıca, şirket değerlemesinin yanlış yapılması sebebiyle birçok şirket çoğu zaman satılamamaktadır.

Şirket bilgilerim gizli tutulacak mı?

Satışa çıkarılan şirketlerin gizliliğini sağlamak en önemli önceliklerimizdendir. Bu sebeple şirketinizle ilgilenen yatırımcılar olması durumunda şirketiniz hakkında detaylı bilgi vermeden önce kendileriyle şirket bilgilerinizi ifşa etmeyeceklerine dair bir gizlilik sözleşmesi imzalanacaktır. Şirket bilgileriniz sadece potansiyel yatırımcılara ve iş birliği yaptığımız kişi ve kuruluşlara verilecektir.

Şirket satış sürecinde sorumluluklarım ne olacak?

Şirket satışıyla ilgili tekliflere zamanında yanıt vermek, gerekli bilgileri doğru, eksiksiz ve zamanında sağlamak, yatırımcılarla yapılacak toplantı ve görüşmelere katılmak gibi sorumlulukları yerine getirmeniz gerekecektir.

Şirket satışı gerçekleşirse ne kadar ücret ödeyeceğim?

Şirket satışının gerçekleşmesi durumunda şirket satış fiyatı üzerinden belirlenmekte olan yüzdesel bir başarı primi “sucess fee” alınmaktadır. Başarı primi şirketin boyutuna göre değişmektedir. Ayrıca şirket satış süreci boyunca sunulan danışmanlık hizmetleri için sabit bir danışmanlık ücreti alınmaktadır.

Satış Öncesi Şirket Değerleme ve Satış Analizi Neden Önemlidir?

Şirket değerleme ve satış analizi yaptırmadan şirketinizin mevcut pazar koşullarında satış şansını bilebilmeniz olanaksızdır. Bu nedenle şirket ortaklarının satış sürecine girmeden önce şirket değerleme ve satış analizi yaptırmaları son derece önemlidir.

receptionists_basvuru

Daha Fazla Bilgi İçin

Şirket satış hizmetlerimiz hakkında daha kapsamlı bilgi almak isterseniz, lütfen aşağıdaki telefondan kuruluşumuzla temasa geçiniz.


Tel: (0216) 363 1511