Yatırımcı Arıyorum

Yatırımcı Arıyorum

Şirketinizi Büyütmek İçin Sermaye Arıyorsanız,
Yerli ve Yabancı Yatırımcılar İşinize Yatırım Yapabilir!

yatirimci1

Günümüzde şirketlerin karşılaştığı en önemli sorunların başında hiç şüphesiz ki sermaye  yetersizliği gelir. Sermaye yetersizliği sadece yeni kurulan küçük işletmelerin sorunu olmayıp yıllardır iş yaşamında olan ancak büyümek için sermaye gereksinimi duyan şirketler için de önemli bir sorundur.

Yatırımcılar potansiyeli olan karlı işlere yatırım yaparak işletmelerin büyüyüp gelişmelerinde önemli bir rol üstlenirler. Ülkemizde henüz yeni gelişmekte olan farklı yatırımcı modelleriyle gereksinim duyduğunuz finansmanı siz de sağlayabilirsiniz. Yatırımcılar genelde yatırım yapacakları alanda deneyim sahibi kişi ya da kuruluşlar olduğu için işinize sadece finansman desteği sağlamakla kalmayıp aynı zamanda kendi birikim ve deneyimlerini de ortaya koyarak şirketler için son derece yararlı ve karlı bir iş ortaklığı fırsatı yaratırlar.

Finansman sıkıntısını aşabilen şirketler ciddi atılımlar yapabilmekte ve hızla büyüyüp gelişebilmektedir. Nitekim günümüzde birçok büyük şirketin gelişiminde yatırımcılar çok önemli bir rol oynamıştır.

Girişimcilik Merkezi, şirketlere yatırımcı bulma konusunda kapsamlı danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Yatırımcı temini yeni kurulmuş karlı projeleri olan şirketler için olabileceği gibi, büyümek isteyen belirli bir aşamaya gelmiş özel sermaye fonlarından yararlanmak isteyen büyük  şirketler için de olabilir.

Şimdi yatırımcı araştırma hizmetlerimizden yararlanarak siz de yatırımcılara ulaşabilir ve şirketiniz için istediğiniz sermayeyi elde edebilirsiniz.

Şirketinizin Yatırım Alabileceği Yerli ve Yabancı Yatımcılar Kimlerdir?

Şirketinizin yatırım alabileceği potansiyel yerli ve yabancı yatırımcılar genel olarak aşağıdaki şekilde kategorize edilebilir:

1. Özel Sermaye Fonları (Private Equity Funds)

Bu fonlar yerli ve yabancı fonlar şeklinde olabilir. Özel sermaye fonları genelde belirli bir büyüklüğe ulaşmış, satış hacmi tatmin edici, kurumsal yapısı olan, büyüme potansiyeli yüksek olan sektörünün önde gelen karlı şirketleriyle ilgilenirler.

Özel sermaye fonları genelde 10 -15 milyon Amerikan doları ve üstü değerlerdeki şirketlere yatırım yaparlar. Ayrıca, özel sermaye fonları şirketin tümünü satın almak yerine belirli bir yüzdesini satın almayı tercih ederler.

Özel sermaye fonları ortak olarak girdikleri şirketleri büyütüp, rekabetçi konumunu güçlendirip, değerini ciddi oranda artırdıktan sonra genelde 5-6 yıl içinde hisselerini satarak ayrılırlar. Ülkemizde pek çok tanınmış şirket bu fonlardan yararlanarak büyüyüp gelişmiş ve ciddi değerlere ulaşmıştır.

Özel sermaye fonları yatırım yapmayı düşündükleri şirketlerin geçmişini son derece titiz inceleme sürecinden geçirirler. Bu sebeple tüm hesapların şeffaf ve sağlıklı olması bu tarz fonlardan yararlanmak için son derece önemlidir.

Ülkemizde faaliyet gösteren birçok yerli ve yabancı fon bulunmaktadır. Ayrıca yurt dışında bulunup ülkemizde yatırım yapmak için arayış içinde olan pek çok yabancı fon da bulunmaktadır.

2. Sektörel Yatırımcılar

Şirketlerin yatırımcıları çoğu kez aynı sektörde faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmalar olabilmektedir. Ancak, bunun için şirketinizin rekabetçi bir pozisyonunun olması gerekir. Eğer şirketiniz rakipleriniz tarafından sektörel olarak güçlü konumda görünmüyorsa şirketinizle ilgilenmeyeceklerdir. Bu sebeple şirketinizin sektöründe ciddi pazar payına sahip olup stratejik avantajlarının olması ve gelecekte de bu konumunu devam ettirebilecek olması gerekir.

3. Melek Yatırımcılar (Business Angels)

Melek yatırımcılar potansiyel vadeden yeni kurulmuş şirketlere yatırım yaparak, büyüyüp gelişmelerine önemli katkıda bulunurlar. Ülkemizde henüz yeni olan bu yatırımcı modeli her geçen gün gelişmektedir. Melek yatırımcılar projenize sadece finansman desteği sağlamakla kalmayıp aynı zamanda kendi bilgi birikimlerini ve deneyimlerini de ortaya koydukları için bu yatırım modeli girişimciler için son derece yararlı ve karlı bir iş ortaklığı şekline dönüşebilir. Ancak, melek yatırımcıların sadece yüksek karlılıktaki işler ile ilgileneceklerini göz önünde bulundurmanızda yarar vardır. Bu sebeple birçok melek yatırımcı daha çok e-ticaret ve bilişim sektörü gibi hızlı gelişim gösteren, karlı sektörlere yatırım yapmayı tercih ederler. Günümüzde melek yatırımcılar genelde 50.000 US dolar ile 500.000 US dolar arasında yatırım yapmakta olup şirketin tümünü satın almak yerine belirli bir azınlık payını satın alırlar.

Yatırımcı Araştırma Süreci Nasıl İşliyor

Girişimcilik Merkezi’nin, girişimciler için en uygun yatırımcıyı bulmak amacıyla geliştirdiği süreç iki ana aşamadan geçmektedir. İlk aşama “Şirket Değerlemesi ve Yatırım Analizi” olup ikinci aşama ise“Yatırımcı Araştırması” aşamasıdır.

I. Şirket Değerlemesi ve Yatırım Analizi

İlk aşamada, şirketiniz hakkında bilgi almak amacıyla size şirket bilgi formu iletilecektir. Bu aşamada şirketinizin kısa bir geçmişi, finansal durumu, varlıkları, pazar payı, varlıkları, gelecekteki beklentileri gibi pek çok konuda bilgi alınacaktır. Ayrıca, yatırımcı talebinizin amacı, yatırım gereksiniminizin tutarı, yatırımcı için teklif edeceğiniz ortaklık payı hakkında bilgi alınacaktır.

A. Şirket değerlemesi

Şirket değerinin gerçekçi bir şekilde belirlenmesi yatırımcı araştırma sürecinin başarıyla tamamlanmasında çok önemli bir rol oynar. Zira şirkete yatırımcı bulunması durumunda önerilecek ortaklık paylarının değeri, şirket sahipleri ile yatırımcıların en farklı düşünebilecekleri konu olduğu için uzlaşma sağlanması sanıldığı kadar kolay değildir. Zira şirket sahibi şirket payları için en iyi fiyatı elde etmeye çalışırken, yatırımcı da ödeyeceği tutar karşılığında mümkün olduğunca çok pay satın almaya çalışacaktır. Diğer yandan, şirket ortaklığının başarıyla neticelenebilmesi için yatırımcı ile şirket sahibinin belirli bir fiyat üzerinde uzlaşması ve bu fiyatın belirlenme şeklinin de her iki tarafça net olarak anlaşılması gerekir.

yatirimci2

Şirket değerinin ve şirket sahibi tarafından önerilecek ortaklık paylarının sağlıklı belirlenmesi oldukça karmaşık bir işlem olup birçok parametre ve varsayımı içerir. Bu amaçla birçok yöntem geliştirilmiştir. Ancak, bu yöntemleri kullanarak elde edilen değerler arasında farklılıklar olabileceği gibi, elde edilen sonuçlar şirket sahibinin ya da yatırımcının ödemek isteyeceği fiyattan farklı olabilir.

Şirket varlıkları maddi ve maddi olmayan varlıklar olarak ikiye ayrılır. Bir şirketin değerini sağlıklı olarak belirleyebilmek için sadece şirketin maddi varlıklarını değil, aynı zamanda maddi olmayan varlıklarını da dikkate almak gerekir. Bu şekilde şirket paylarının değerinin altında satılması önlenmiş olur.

Girişimcilik Merkezi, şirketinizin gerçek değerini belirleme konusunda çeşitli değerleme yöntemlerini dikkate alarak, şirketinizin değerini ve yatırımcıya önereceğiniz ortaklı payını en sağlıklı şekilde belirleyecektir.

B. Şirket yatırım analizi

Girişimcilik Merkezi, şirketinizin değerlemesini yaptıktan sonra şirketinizin yatırım alımına ne kadar uygun olduğuna ilişkin yatırım analizi yapıp aşağıdaki konularda değerlendirmede bulunacaktır:

 • Şirketinizin yurt içi ve yurt dışında yatırımcı bulma şansının uluslararası iş ortaklarımızla değerlendirilip açıkça ortaya konulması
 • Şirketinizin yatırımcılar açısından olumlu ve olumsuz taraflarının belirlenmesi
 • Yerli ve yabancı yatırımcıların kimler olabileceği (finansal yatırımcılar ya da stratejik yatırımcılar)
 • Yatırımcı araştırma sürecinde karşılaşılabileğiniz olası sorunların neler olabileceği
 • Yatırımcı araştırma sürecine ilişkin özel sorularınızın cevaplandırılması

Şirket verileriniz ve yatırımcı talebiniz incelenip değerlendirildikten sonra yatırımcı araştırmasına yönelik Şirket Değerleme ve Yatırım Analiz Raporu sunulacaktır.

Girişimcilik Merkezi, bu aşamadan sonra arzu ederseniz çalışma prensiplerimiz ve koşullarımız hakkında bilgi verip satış sözleşmesi yaparak, aşağıda detayları belirtilen yatırımcı araştırma  sürecini başlatacaktır.

II. Yatırımcı Araştırması

1. Yatırımcı Araştırması İçin Gerekli Hazırlıkların Yapılması

A. Şirketinizin tanıtım dosyasının hazırlanması

Bir şirketin yatırımcılara etkin bir şekilde pazarlanabilmesi için kapsamlı bir tanıtım dosyasının hazırlanması gerekir. Bu tanıtım dosyasında şirketinizin geçmişi, faaliyet alanı ve şekli, ürün ve hizmetleri, personel yapısı, sektörel konumu, maddi ve maddi olmayan varlıkları, temel finansal verileri, borç ve yükümlülükleri, lokasyonu, yatırımcı arayış nedeni, istenen yatırım karşılığında önerilecek paylar gibi pek çok temel bilgi yer alacaktır.

B. Web sitemizde şirketinize özel web sayfası açılması

Şirketiniz, GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ’nin web sitesinde 1 yıl süresince yer alarak geniş bir yatırımcı kitlesine kolay ve hızlı bir şekilde tanıtılacaktır. Bu uygulama kapsamında yatırımcılara şirketinizin faaliyet alanı, faaliyet gösterdiği bölge, kısa bir öz geçmişi, cirosu, karlılığı, çalışan sayısı gibi özellikleri hakkında detaylı bilgi sunulacaktır. Şirketiniz hakkında bilgi verirken olabildiğince yatırımcıların ilgisini çekebilecek özellikler vurgulanacaktır. Ayrıca, gerektiğinde şirketinizle ilgili bilgileri güncelleme olanağınız da olacaktır. Tüm şirket bilgileriniz çarpıcı fotoğraflarla zenginleştirilerek tanıtım etkinliğiniz artırılacaktır.

C. Şirketinizin finansal projeksiyonlarının ve tablolarının hazırlanması

Yatırımcılar, yatırım öncesi finansal projeksiyonlarınızı mutlaka incelemek isterler. Şirketin gelir ve giderlerinin doğru olarak tahmin edilmesi öngörülen zaman dilimi içinde şirketin ne kadar kar ya da zarar edeceğinin görülmesi açısından yatırımcılar için büyük önem taşır. Finansal projeksiyonlar temel olarak, gelecek 3-5 yıla ilişkin yapılmaktadır.

Genel olarak yatırımcıların şirketinizle ilgili olarak görmek isteyeceği 3 temel projeksiyon vardır:

 • 12 aylık gelir-gider projeksiyonu

  12 aylık gelir-gider projeksiyonu, şirketin gelir ve giderlerinin aylık bazda tahmini bir dökümünü içerir ve şirketle ilgili diğer projeksiyonların hazırlanmasında kullanılır. Yatırımcıları işinizin başarılı olacağına ikna etmek açısından son derece önemlidir. Bu sebeple tüm gelir-gider projeksiyonlarının olabildiğince gerçekçi bir şekilde hazırlanması gerekir. Aksi durumda yatırımcıların gerçekçi olmayan gelir-gider projeksiyonlarına itibar edip yatırım yapması mümkün olmayacaktır. Özellikle satış tahminleri yaparken iyi, normal ve kötü senaryolara göre ayrı ayrı gelir-gider projeksiyonları hazırlanması zaman zaman gerekli olabilmektedir. Finansal gelir-gider projeksiyonları şirketin boyutuna bağlı olarak ortalama 15-25 sayfa arasında hazırlanmaktadır.

 • 3 yıllık gelir-gider projeksiyonu

  3 yıllık gelir-gider projeksiyonu, gelecek üç yıl için şirketinizin gelir ve giderlerinin tahmini bir dökümünü içerir. Bu projeksiyon 3 aylık ya da 12 aylık dönemler şeklinde hazırlanabilir.

2. Şirketinizin Yerli ve Yabancı Yatırımcılara Pazarlanması

yatirimci3Bu aşama, yerli ve yabancı yatırımcıların araştırılması ve tespiti, yatırımcılarla iletişim kurulması ve yatırımcılara şirketinizin pazarlanmasını içerir. Yatırımcılar, özel sermaye fonları, melek yatırımcı platformları (Business Angels) ve sektörel yatırımcılar şeklinde olabilir.

Şirketinizin ne tarz yatırımcılara sunulacağı tamamen şirketinizin özel konumu ile ilgilidir. Özel sermaye fonları genelde sadece satış hacmi tatmin edici, gelecek potansiyeli yüksek olan kurumsal şirketlerle ilgilenir. Melek yatırımcılar ise yeni kurulmuş ve belli bir başarı elde etmiş karlılık potansiyeli yüksek şirketlerle ilgilenecektir.

3. Yatırımcı Tekliflerinin Değerlendirilmesi ve Pazarlıkların Yapılması

Bu aşamada başta şirket ortaklık bedeli ve bu bedelin ne şekilde ödeneceği olmak üzere ortaklıkla ilgili daha pek çok önemli husus şirket sahibi ile yatırımcı arasında pazarlık konusu olacaktır. Şirket ortaklıklarında şirket sahibi ile yatırımcı arasında tam bir anlaşma sağlanamaması pek çok şirket ortaklığının başarıyla neticelenmesini engeller. Şirket ortaklıklarının başarıyla sonuçlanması için tüm dünyada kabul görmüş ve etkinliği kanıtlanmış yöntemler vardır. Başarılı şirket ortaklıkları tarafların karşılıklı olarak “kazan kazan” konumunda olacakları ortaklıklardır. Girişimcilik Merkezi, yatırımcılarla yapacağınız görüşme ve pazarlıklarda taraflar arasında tam bir uzlaşmaya varılması konusunda stratejik danışmanlık hizmeti verecektir.

4. “Due Diligence” Sürecinde Alıcı ve Satıcı Tarafına Hizmet Verilmesi

Yatırımcı araştırma sürecinde alıcı tarafı şirket ile yakından ilgileniyorsa şirket hakkında detaylı ve sağlıklı bilgiler alabilmek için “due diligence” olarak adlandırılan inceleme sürecini başlatacaktır. Bu süreç şirketinizle ilgili alıcının aklında olan hemen tüm sorularını cevaplandıracak ve yatırım alma sürecini hızlandıracaktır. Günümüzde hemen tüm şirketler yatırım alma sürecinde mutlaka bu aşamadan geçmektedir. Bu süreç şirketin boyutuna ve alıcının inceleme alanlarının kapsamına bağlı olarak değişmekle beraber minimum 4-6 hafta arası sürecektir.

“Due diligence” olarak adlandırılan inceleme sürecinde şirketin tüm finansal verileri, sektörel durumu, pazar payı, ürün ve hizmetleri, yönetim ve hukuki yapısı gibi pek çok ana unsuru alıcı tarafından detaylı olarak incelenecektir. Due diligence sürecinde alıcı tarafı satın alacağı şirketi doğrudan kendisi inceleyebileceği gibi gerektiğinde danışmanlık firmalarının hizmetlerinden yararlanarak da bu incelemeyi yapabilirler.

5. Yatırımcı Araştırma Sürecinin Tamamlanması

Taraflar arasında ortaklık koşullarıyla ilgili tam bir uzlaşma sağlandığında şirket hisse satış sözleşmesi yapılacaktır. Şirket hisse satış sözleşmesinde satış bedeli, ödeme süresi ve koşulları, şirket varlıklarının ve borçlarının dökümü, satış tarihi ve bu tarihe kadar şirketin nasıl işletileceğine ilişkin prosedür gibi birçok madde yer alır. Ayrıca, şirket sahibi ve yatırımcının sözleşmeye eklemek isteyebileceği başka özel maddeler de olabilir. Şirket hisse satış işlemlerinin resmi olarak yapılması ile yatırımcı temin süreci tamamlanmış olur. Şirket hisse satış sözleşmesi işlemleriyle ilgili tüm resmi muamele ve işlemler iş ortağımız hukuk danışmanlarımız tarafından yerine getirilecektir.

Girişimcilik Merkezi Aracılığı ile Yatırımcı Araştırmasının Sağlayacağı Avantajlar

 • Şirket sahibi olarak uzun ve karmaşık yatırımcı araştırma süreci ile ilgilenmek yerine şirketinizi normal şekilde yönetmeye devam edersiniz.

 • Yatırımcı araştırma süreci hakkında şirket sahiplerini detaylı olarak bilgilendirdiğimiz için bu sürece her açıdan hazırlanmış olursunuz.

 • Sadece kuruluşumuzca uygun bulunan yatırım taleplerini yatırımcılara sunduğumuz için yatırım alma şansınız artmış olur.

 • Şirketinizin profesyonelce değerlemesini yapıp şirket hisselerinizin gerçek değerinden satılmasını sağlarız.

 • Yatırım süreci boyunca şirketinizin gizliliğini koruyarak maddi ve manevi zararlara girmenizi önleriz.

 • Sadece ciddi ve şirketinize yatırım yapabilecek konumda olan yatırımcıları size yönlendirerek uygun olmayan yatırımcılarla gereksiz yere zaman kaybetmenizi önlemiş oluruz.

 • Şirketinizin tanıtım dosyasını profesyonelce hazırlayarak yatırımcıların daha kolay ikna olmalarını sağlarız.

 • Şirketinizin yatırım alma potansiyelini maksimize etmek için en gelişmiş pazarlama yöntemlerini kullanarak şirketinizi yurt içinde ve yurt dışında geniş bir yatırımcı kitlesine tanıtırız.

 • Şirketinize en iyi fiyata ve en uygun koşullarda yatırımcı ortak bulabilmek için yatırımcılarla sürdürülecek pazarlık sürecinde size stratejik danışmanlık sağlarız.

 • Yatırımcılarla ortaklık konusunda ortaya çıkabilecek olası sorunları büyümeden çözerek yatırım sürecinin başarıyla tamamlanmasına yardımcı oluruz.

 • Yatırım bedelinin ödeme şeklinin yapılandırılmasına ilişkin size ve yatırımcıya danışmanlık yaparak yatırımcı ile ortaklık oluşturmanızı kolaylaştırırız.

 • Şirket ortaklık sözleşmesinin hazırlanmasında ve hisse satış işlemlerinin yapılmasında iş birliği içinde olduğumuz mali ve hukuk müşavirlik firmaları aracılığı ile destek veririz.

Sık Sorulan Sorular

Ne gibi yatırımcılarla çalışıyorsunuz?

Girişimcilik Merkezi, yerli ve yabancı pek çok yatırımcı ile bağlantı içindedir. Yatırımcılar sadece ülkemizden olmayıp aynı zamanda Kuzey Amerika, Avrupa ülkeleri, Körfez ülkeleri, Uzak Doğu ülkeleri gibi pek çok farklı bölgeden olabilmektedir. Yatırımcılar işlevlerine ve koydukları sermayeye bağlı olarak özel sermaye fonları, melek yatırımcılar ya da sektörel firmalar olabilir.

Yatırımcılar hangi sektörlerle ilgileniyorlar?

yatirimci4Yatırımcılar başta Internet teknolojileri, enerji, otomasyon, telekomünikasyon, sağlık, ulaşım, lojistik, turizm, yiyecek ve içecek, perakende, otomotiv, gayrimenkul, medya ve eğlence, kimya sanayi olmak üzere birçok sektöre yatırım yapmaktadır.

Ne kadar sürede yatırımcı bulabilirsiniz?

Yatırımcı temini genelde 6 ile 18 ay arası bir süre almaktadır. Ancak, yatırımcı bulup bulamayacağımız ya da ne kadar sürede bulacağımız işinizin cazibesine, istenen yatırım miktarına, önerilen ortaklık payına ve hangi sektörde olduğunuza bağlı olarak değişecektir.

Yatırımcı bulma konusunda herhangi bir garanti veriyor musunuz?

Yatırımcı bulma konusunda herhangi bir garanti sunulması olanaksızıdır. Başarı şansı daha önce de belirttiğimiz gibi birçok faktöre bağlı olarak değişecektir.

Kendim yatırımcı bulamaz mıyım?

Yatırımcı bulmak, profesyonel danışmanlık kuruluşlarına özgü bir iştir. Yatırımcılar yurt içi ve dışında özel bağlantılarla temin edilmektedir. Ayrıca, şirketinizin gerçek değerinin belirlenmesi, yatırımcılara şirketinizin tanıtım dosyasının ve “Power Point” sunumunun profesyonelce hazırlanıp sunulması, şirketinizin finansal projeksiyonlarının hazırlanması, tanıtım için gerekli organizasyonların yapılması, şirket yatırım sürecinde stratejik danışmanlık sağlanması, şirket hisse satış sözleşmesinin hazırlanması, satış işlemlerinin yapılması ve daha birçok konu profesyonel danışmanlık hizmetlerini gerektirir.

Yatırımcılar ne kadar yatırım yapıyor?

Yatırımcıların girişimcilere sağladığı yatırım tutarı melek yatırımcılar için genelde 50.000 ila 500.000 ABD doları arası değişmektedir. Özel sermaye fonları ise genelde 10.000.000 ABD dolarından başlayıp çok yüksek tutarlara kadar yatırım yapılabilmektedir.

Yabancı yatırımcıların kararını etkileyen en önemli unsurlar nelerdir?

Yabancı yatırımcılar sadece gelecekte kar etme potansiyeli yüksek olan, sektöründe önde gelen belli ölçekteki kurumsal şirketler ile ilgilenmektedir. Yabancı yatırımcılar küçük ölçekli şirketler ile genelde ilgilenmezler.

Şirket finansal verilerinin sağlıklı olması yatırım kararında etkili midir?

Evet. Genelde ülkemizdeki şirketlerin finansal verilerinin sağlıklı ve şeffaf olmaması sebebiyle şirket değerlerinin ve finansal durumlarının doğru olarak belirlenmesi son derece güçtür. Bu durum özellikle yabancı yatırımcılar için büyük bir sorun teşkil etmekte ve finansal verileri sağlıklı olmayan şirketlerin yatırım alma şansı büyük ölçüde düşmektedir.

Ne kadar ortaklık payı vermem gerekir?

Yatırımcılara ne kadar pay vereceğiniz yatırımcılarla yapılacak görüşme ve pazarlıklarda belirlenecektir. Melek yatırımcılar şirketlerin azınlık hisselerini alırlar. Özel sermaye fonları ise şirketlerin azınlık hisselerini alabileceği gibi çoğunluk hisselerini de alabilir.

Her yatırım talebini kabul ediyor musunuz?

Sunulan her yatırım talebi yatırım kriterlerimiz çerçevesinde incelenmektedir. Bu sebeple sadece belirli standartları karşılayan ve yatırımcılar için karlı olacağını düşündüğümüz yatırım talepleri için yatırımcı arayışına giriyoruz.

Yatırım almak için şirketimin olması gerekir mi?

Evet. Yatırımcılar genel olarak  faaliyete geçmiş, belli bir başarı elde etmiş, gelecekte büyüme şansı yüksek olan şirketlere yatırım yaparlar. Bu sebeple sadece iyi bir projenizin olması çoğu kez yatırım almanız için yeterli değildir.

Yatırımcı araştırma hizmetleriniz için ne kadar ücret alıyorsunuz?

Yatırımcı temin edilmesi durumunda yatırım tutarı üzerinden belirlenmekte olan yüzdesel bir başarı primi “sucess fee” alınmaktadır. Başarı primi, alınan yatırım boyutuna göre değişmektedir. Ayrıca yatırımcı araştırma süreci boyunca sunulan hizmetler için sabit bir danışmanlık hizmet ücreti alınmaktadır.

receptionists_basvuru

Daha Fazla Bilgi İçin

Yatırımcı araştırma hizmetlerimiz hakkında daha kapsamlı bilgi almak isterseniz, lütfen aşağıdaki telefondan kuruluşumuzla temasa geçiniz.


Tel: (0216) 363 1511